Positieve Gezondheid voor iedereen bij Challenge&Care

Bijna de helft van alle Nederlanders heeft onvoldoende gezondheidsvaardigheden

Wist jij dat er zoveel mensen moeite hebben mee te komen in onze maatschappij? Maar liefst 48% van alle Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Ongeveer de helft van Nederland heeft dus onvoldoende of geen toegang tot de juiste zorg en optimale gezondheid die voor hen haalbaar zou zijn. Dat baart mij zorgen, raakt mij diep en ik zie het hier in de praktijk bijna dagelijks terug. Ik zet me dan ook al jaren met hart en ziel in om dit bij elkaar te trekken en mijn steentje bij te dragen om voor iedereen een optimale zorg en gezondheid te creëren en ben dan ook enorm enthousiast over Limburg Positief Gezond, waar ik later meer over vertel.

Meer dan de helft van alle Nederlanders heeft onvoldoende financiële vaardigheden

Al net zo drastisch. Wist je ook dat 300.000 Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar laaggeletterd zijn en moeite hebben met het gebruik van computers en andere digitale apparatuur? 1 op de 9 Nederlanders in deze leeftijdscategorie is laaggeletterd en NEE, dat zijn niet alleen de allochtonen, maar juist voor het overgrote deel autochtonen! Méér dan 10%. En wist je ook dat 60% (!!!) van alle Nederlanders over onvoldoende vaardigheden beschikt om zichzelf financieel te kunnen redden? Dat is nogal wat. Wees dus bewust hoe goed je het hebt als je dat goed af gaat en of het passend is met een oordeel klaar te staan. Het is niet allemaal vanzelfsprekend en het is ook niet altijd even makkelijk. Help je medemens die het moeilijk heeft, verbind. Het is nodig en het kan toch niet zo zijn dat zo’n groot deel van onze medeburgers in Nederland aan zijn of haar lot is overgeleverd en dat wij allemaal alleen maar toekijken? Deze Nederlanders zorgen voor ongeveer de helft van al onze ziektekosten, vanwege het feit dat er minder aansluiting en minder passende communicatie en dienstverlening is. Bepaalde gezondheidsklachten komen ook meer voor bij deze kwetsbare groepen mensen. Het zou toch fantastisch zijn als de zorg ook beter toegankelijk zou zijn voor deze groep mensen en dat je daarin iets kunt betekenen? Ik zet mij daar in ieder geval zeker voor in. Gelukkig staan wij daarin niet alleen, maar vinden we en versterken we elkaar, onder andere in de setting Limburg Positief Gezond. Daarover lees je verderop in dit blog meer.

Positieve gezondheid

Positieve gezondheid, wat houdt dat nou precies in? Het is een manier om breder en anders naar gezondheid te kijken, veel meer vanuit hoe de persoon in kwestie dit zelf ervaart. Bij Challenge&Care is dat altijd al het uitgangspunt geweest. Als men de vraag stelt hoe het met je is in termen van je ziekte of de klacht, dan zegt dit nog niets over hoe je je daaronder voelt, hoe je welbevinden is. Het zegt helemaal niets over wat iemand er zelf van vindt en wat iemand nodig heeft om zich goed te voelen. Dat maakt natuurlijk een wezenlijk verschil. Het gaat er ook niet om wat ik voor iemand het beste vind, maar het gaat er om wat iemand zelf belangrijk vindt en aan welk gezondheids- en/of geluksaspect een persoon zelf graag wil werken. Dat is bepalend en relevant voor de kwaliteit van leven en het herstel van deze persoon.

Institute for Positive Health

Het Institute for Positive Health (IPH) houdt zich daar ook mee bezig en heeft hiervoor diverse tools ontwikkeld om het ons gemakkelijk te maken. Daarnaast organiseert Limburg Positief Gezond in samenwerking met Provincie Limburg en andere instanties en hulpverleners regelmatig themabijeenkomsten over het onderwerp Positieve Gezondheid, waarvoor Challenge&Care altijd gastvrij een uitnodiging ontvangt. Ik probeer zoveel mogelijk bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn en vind het fantástisch dat ze er zijn. Enerzijds om doordrongen te worden van deze visie, maar temeer om te verbinden met andere professionals en gelijkgestemden, om zo meer te kunnen betekenen als netwerk en team. Uiteraard ook om geïnspireerd en gemotiveerd te blijven, in ontwikkeling te blijven en te groeien als mens, onderneming en als samenwerkingsverband, als Provincie Limburg.

Het is telkens een positieve, prettige enerverende ervaring op deze manier over dit soort onderwerpen samen te komen en het ligt erg dicht bij en in het verlengde van de ayurvedische en holistische gezondheidsvisie van Challenge&Care. Het doet mij ook erg goed dat de overheid en andere ondernemers en instanties zo betrokken en begaan zijn dit onderwerp en deze zienswijze breder uit te dragen. Ik ben dankbaar dat ik daar deel van uit mag maken en wil iedereen die geïnteresseerd is ook vragen vooral aan de bijeenkomsten deel te nemen. Meer informatie tref je aan op de site van Limburg Positief Gezond (In Brabant is overigens eenzelfde initiatief opgezet).

By the way, wil je weten wat Challenge&Care voor jou kan betekenen op het gebied van positieve gezondheid? Neem dan contact met ons op. Wij gunnen je áltijd een gratis kennismakingsgesprek. Zet nú de stap naar jouw optimale gezondheid, gun het jezelf ook en wacht niet langer, maar neem vrijblijvend contact op! Wij hopen jou te mogen ontmoeten en ondersteunen.

Met positieve, gezonde groet,

Bianca Coenen

Gezondheidscoach, Lifestyle Ondernemer

Geluksambassadrice

Komt een dokter bij Challenge&Care

Een tijdje geleden kwam er een dokter bij Challenge&Care…

Hij belde voorzichtig om eens vrijblijvend te informeren naar de mogelijkheden nadat een goede buur die reeds klant is, daarop had aangedrongen. Hij viel gelijk met de deur in huis. Hij had grote moeite met dit telefoontje, want hij was ontzettend sceptisch, zo gaf hij aan. Ik vertelde hem daar begrip voor te hebben en er helemaal geen moeite mee te hebben. Deze arts kon dat maar moeilijk geloven en deelde zijn (volgens de zorgverleners die hem toen begeleidden) “ongeneeslijke aandoeningen” met mij, namelijk artrose en reuma, waardoor hij niet meer kon lopen van de pijn en vervormingen aan zijn voeten. Deze pijn was ondraaglijk en hij kwam ervoor bij de pijnpoli. Verbetering was niet mogelijk werd hem door zijn specialist en aldaar medegedeeld. De nadruk lag op pijnbestrijding en het zoveel mogelijk ondersteunen van de aankomende verdere achteruitgang. Dat laatste werd bewerkstelligd met aangepast, ondersteunend en beperkend schoeisel, aangemeten door een Podotherapeut. Gezien de achteruitgang en de angst voor invaliditeit, heeft deze goede, zeer vriendelijke Arts zich met grote moeite tot mij gewend.

Zo heeft deze Arts tot wel drie keer toe gebeld met twijfels en vragen over mijn visie en aanpak, zonder een afspraak te maken. Hij had stevige weerstand tegen alternatieve en complementaire behandelingen en therapie, aangezien hij totaal regulier geschoold was. Hij geloofde er niet in, maar zijn buren waren zo overtuigd van en gebaat bij de aanpak van Challenge&Care, dat hij toch maar belde. Hij bleef maar aangeven dat hij zo sceptisch was. Op al zijn vragen gaf ik geduldig en volledig antwoord en ik heb hem inhoudelijk ook precies uitgelegd hoe ik deze klacht wilde gaan behandelen. Op een gegeven moment heb ik tijdens het derde telefoontje maar de knoop doorgehakt en aangegeven dat hij nu toch maar eens moest komen om zelf te ervaren of hij baat zou hebben bij de geschetste aanpak. De behandeling die hij nodig had, was niet duur en het kon ook geen kwaad doen. Mocht hij er baat bij hebben, dan was de keuze snel gemaakt. Na hem deze duidelijke keuze voorgelegd te hebben, zonder hem over te halen, ging hij dan toch moeizaam akkoord en we maakten de gewenste afspraak. “Schoorvoetend” kwam hij binnen, zo goed en kwaad als dat ging, aangezien hij zich zeer moeilijk en zichtbaar pijnlijk moest verplaatsen met zijn voetklachten. Het eerste wat er ook in mij op kwam was, dat deze man verder zo vitaal was. Wat vervelend van zijn voeten! Hij gaf nog aan dat hij er een hard hoofd in had en niet in mijn aanpak geloofde, maar dat hij het toch wel wilde proberen. Ook gaf hij aan dat zijn vrouw zijn voeten ook niet kon aanraken of masseren, zoveel pijn deed het.

Ik begon, na een uitgebreid, persoonlijk kennismakingsgesprek en uitleg van de aanpak en mogelijkheden, met de massage die ik voor ogen had, aangezien het andere wat ik nog in petto had, vooralsnog niet aan wilde nemen. Na 10 minuten kon ik met behulp van energetische en aroma therapie de voeten probleemloos en pijnloos masseren en alle kanten op draaien. De Arts was daarover helemaal flebberguested, gaf hij aan. Dit was ongelofelijk en onmogelijk. Ik wist hierna dat ik hem goed zou kunnen helpen. De behandeling zelf duurde maar een goed half uur. Er ging verder veel tijd zitten in de begeleiding van zijn proces en de impact van wat er met hem gebeurde, ook de inzichten die hij kreeg, zowel over zijn privésituatie, maar ook over gezondheid en genezing, de zorgsector in het algemeen en zijn eigen rol en plek hierin. Ik gaf hem aan dat hij de uitwerking van de massage af kon wachten en dat hij later na behoefte terug kon komen voor een nieuwe afspraak. Gezien zijn overrompeling en scepsis, gaf ik hem de ruimte, maar dat doe ik ook bij ieder ander. Daar wilde hij echter niet op wachten en hij wilde direct een nieuwe afspraak maken.

Zo kwam hij een tijdje wekelijks en elke week beoordeelde ik zijn vooruitgang en situatie opnieuw, besprak ik wederom de werkwijze met hem en wekelijks bleef hij vooruitgang boeken. We bespraken de frustraties over zijn schoenen en Podotherapeut die niet naar hem luisterde en ook niet kon meedenken in en meewerken aan vooruitgang en stuurde hem door naar een van mijn professionele partners voor een second opinion. Er kwamen schoenen die wel steun gaven, maar ook bewegingsvrijheid daarbij, ruimte voor verbetering. En die verbetering bleef er komen. Het vertrouwen groeide en ik mocht hem ook gaan adviseren over voeding, suppletie en we bespraken ook zijn persoonlijke dilemma’s en blokkades, alsook bewegingsmogelijkheden en hoe hij zichzelf ook gezond kon houden en kon blijven werken aan zijn vitaliteit. Hij verscheen zelfs uit eigen beweging bij een van mijn workshops over Voeding & Lifestyle en gaf mij achteraf zijn complimenten over mijn in zijn woorden geraffineerde aanpak om mensen op een laagdrempelige manier te bereiken met mijn visie. Hij vond het van A tot Z interessant en is er ook mee aan de slag gegaan. Ook zijn vrouw was meegekomen, had een hoge functie in de reguliere zorgsector en was al net zo enthousiast.

Uiteindelijk is deze Arts binnen een paar maanden zover genezen dat hij echt hélemáál pijn- en klachtenvrij was, zonder beperkingen en geen massages meer nodig had. Hij had voorheen op regelmatige basis afspraken bij de pijnpoli, maar heeft gezien de goede resultaten, deze afspraken en ondersteuning definitief geannuleerd. Er was geen sprake van pijn, dus hoefde hij niet te komen. Hij heeft dit telefonisch netjes aangegeven. Daarop werd hij toch met klem gevraagd ter preventie voor deze behandeling te komen. Hij is daar ook verschenen, maar op eigen initiatief met een stapel kaartjes van Challenge&Care en de boodschap mensen beter naar ons door te verwijzen in dergelijke gevallen. Prachtig mooi natuurlijk.

Hij kon dit zelf allemaal maar niet begrijpen en het nog steeds moeilijk geloven. Het meeste moeite had hij nog met het feit dat ik hem zo goed los kon laten en na een tijd van begeleiden onafhankelijkheid, gezondheid, geluk en kracht gunde, dat ik geen behoefte meer had hem nog te zien, maar hem verder vrij liet terug te komen. Na wat ik voor hem heb kunnen betekenen, gaat hij mij echt zelf wel benaderen als dat nodig is en mijn doel is natuurlijk mensen genezen en leren hun eigen gezondheid preventief op peil te houden en te ondersteunen, vitaal te blijven. Ik heb dit meermaals moeten benadrukken om het in zijn systeem te krijgen en dat zegt natuurlijk alles over het voor hem bekende systeem, waarover wij veel hebben uitgewisseld. Wat een waardevolle uitwisseling en kennisdeling. Diep respect en veel complimenten kreeg ik van hem, doch hij bleef tot het einde moeite hebben mij te betalen. Dat zegt alles over het vergoedingensysteem in Nederland en wat wij als Nederlanders over hebben voor onze eigen gezondheid en dat wij niet gewend zijn te investeren in een goede gezondheid en preventie. Mijn ervaring is dat degenen die in hun gezondheid, fitheid en vitaliteit willen investeren en daarvoor zelf verantwoordelijkheid nemen, het beste te helpen zijn….en daarom werken wij dan ook volgens dat systeem. Soms komt het oneerlijk over, maar wij linken 1 op 1 met de reguliere zorg, die als basis gezien kan worden. Wij werken complementair en in het diepste respect hiervoor met elkaar samen. Dan hebben we denk ik een zeer sterke combinatie voor de meest optimale zorg.

Gezondheid is geen vanzelfsprekendheid voor mij, maar een groot goed waarin je zelf moet blijven investeren om een goede gezondheid te bewerkstelligen en te kunnen behouden. Dat was deze Arts uiteindelijk roerend met me eens.

Tot zover mijn story, die ik graag met jullie wilde delen, als afspiegeling van mijn bijzondere, mooie, dankbare en dierbare dagen in mijn praktijk Challenge&Care. Maar ook een ontzettend mooie brug tussen reguliere zorg en alternatieve zorg, en de zoveelste stap voorwaarts die ervoor zorgt dat ik mijn doel met Challenge&Care, om de best mogelijke complementaire zorg te bieden die er is, kan bereiken en groter kan gaan uitdragen in de toekomst.

Liefs, gezonde groet,

Bianca Coenen

Gezondheids- en Voedings Coach – Counselor

Oncologisch en Ayurvedisch Massagetherapeute

Lifestyleondernemer – Geluksambassadrice

 

NB: Om de privacy van de betreffende cliënt te waarborgen zijn er kleine aanpassingen gemaakt in de persoonlijke situatie van de cliënt en is een andere foto gebruikt.

Geslaagd voor jaaropleiding Ayurvedische Marmamassage

Geslaagd!!

YES! Vorige week vrijdag ben ik geslaagd voor de jaaropleiding Ayurvedische Marmamassage bij Ananda Yogacentrum. Deze massageopleiding is een welkome aanvulling op de Hbo-opleiding Ayurveda die ik alweer een aantal jaren geleden met succes heb afgesloten en de verdiepingstrainingen en workshops die ik daarna volgde in de Ayurvedische massage. Dit stond al lang op mijn verlanglijstje! Het is een prachtig jaar vol mooie herinneringen en bijzondere, intense en dierbare ervaringen geworden, die ik graag met jullie deel.

 

Toeval bestaat niet

Deze opleiding is echt maar weer eens het bewijs (al heb ik dat al lang niet meer nodig) voor het feit dat toeval niet bestaat en de juiste dingen op het juiste moment op je pad komen. Je krijgt precies datgene waar je behoefte aan hebt en wat je nodig hebt. Al een langere tijd integreer ik Ayurveda in mijn praktijk en heb ik de opgedane kennis uit mijn voorgaande opleidingen toegepast om mensen te genezen en fijne, heilzame wellness massages te geven. Ook heb ik mijn kennis regelmatig gedeeld in zeer gewaardeerde worskhops met telkens een verrassende outcome en mooie resultaten.

Behoefte aan kennis

Toch had ik zoveel meer waardering voor de Ayurveda dat ik er nog meer mee zou willen doen en heb ik er zo’n diep respect voor dat ik dit graag aan een breder publiek wilde gaan aanbieden. Naarmate ik meer over Ayurveda te weten kwam, ging ik deze kennis en toepassingen alleen maar meer waarderen en koesteren. Ik voelde de behoefte en drive deze dolgraag meer in mijn praktijk te gaan integreren. Tegelijkertijd voelde ik ook dat ik daarbij behoefte had aan diepgang en specifieke kennis, ondanks dat ik van mijn cliënten en zelfs van Arbo-artsen, reguliere artsen en therapeuten te horen kreeg dat ik het al zo goed deed. Ik kon zelf heel duidelijk voelen, ervaren en benoemen welke kennis ik nog nodig had om het plaatje voor mezelf compleet te krijgen en een totaalvisie en -concept aan te bieden voor de best mogelijke dienstverlening en complementaire zorg, zoals die ik voor ogen had.

Toen ik hierna op vakantie “per toeval” een mailbericht voorbij zag komen van de Jaaropleiding Ayurvedische Marmamassage van Ananda Yogacentrum, waar ik eerder met succes en naar tevredenheid zeer goede massageopleidingen en workshops had gevolgd, wist ik direct dat dit precies was wat ik nodig had! Ondanks dat het een behoorlijke tijdsinvestering inhield bij een goedlopende praktijk en bedrijf, heb ik geen minuut getwijfeld en besloot snel om me in te schrijven. Dit gezien het feit dat ik het een eer en zeer bijzonder vond deze kennis te mogen en kunnen ontvangen en dankbaar zou zijn om deze toe te mogen passen bij zovelen die hier baat bij zouden kunnen hebben en dit enorm verdienen. Ook train ik werknemers en ondernemers dat zij moeten gaan voor hun passie en daarin moeten durven te investeren en dat ze daarvoor ook de input moeten leveren en durven te veranderen. So, what a beautiful oppurtunity and what a great journey! Ik was laaiend enthousiast.

Journey

A great journey werd het zeker, met recht een verdiepingsjaar. Om de week een dag richting Gelderland en op de terugweg een reistijd van wel 3 uur. Maar het was het meer dan waard. De dagen begonnen steevast met Yoga en meditatie. Veel aandacht was er ook voor kennisoverdracht, voelen, het creëren van bewustzijn, inzicht, selfcare (!) en het delen van ervaringen. Wat een prachtig proces. Wat ik ook zo geweldig mooi heb ervaren is het contact met de medecursisten en met de mensen die mij hebben geholpen en mij het vertrouwen hebben gegeven tijdens mijn opleiding. Wat een leerproces, wat een mooie mensen en een dierbaar leerproces met geweldige ervaringen waarbij ik diep geraakt ben. Voor degenen die dit lezen, ik zal dit nooit vergeten en heb het als heel speciaal ervaren. Ik ben hier enorm dankbaar voor. Dankbaar ben ik verder niet alleen voor de waardevolle en zeer toepasbare kennis die ik heb mogen ontvangen, me eigen heb kunnen maken, de waardevolle inzichten die ik daarbij kreeg, het vertrouwen, respect en het delen in de groep, maar boven al voor de ontwikkeling die ik hierdoor zelf heb kunnen maken, de heling die ik ook zelf heb mogen ontvangen en ervaren, de kracht die ik hieruit heb kunnen putten, het intense geluk dat ik heb mogen ervaren en het feit dat ik hierdoor enorm gegroeid ben als mens, in mijn zelfvertrouwen en eigenwaarde als mens en als vrouw, het doorzettingsvermogen en dat ik meer mezelf ben mogen en kunnen worden. Wat een fantastisch mooie tijd en wat een gift! What a beautiful knowledge and life!

Ayurvedische Marmamassage

Marma’s zijn drukpunten in het ayurvedische massagesysteem. Het woord “marma” betekent in het Sanskriet “vitaal punt”. Het lichaam kent 107 marmapunten. Ons lichaam bestaat, naast haar fysieke lichaam, uit een uitgebreid energielichaam, in de ayurveda het “prana-lichaam” genoemd. De 72.000 energiebanen die hierin volgens de ayurveda vloeien, worden nadi’s genoemd. Deze nadi’s hebben vaak een invloed op het energetische lichaam.

Marma’s zijn te vinden op de plaatsen waar verschillende nadi’s bij elkaar komen. Het zijn knooppunten van energie die in de meeste gevallen gelegen zijn op de kruispunten van gewrichtsbanden, bloed- en lymfevaten, zenuwen, spieren, botten en gewrichten. Soms liggen ze ook dieper in het lichaam en kunnen gezien worden als grensposten tussen lichaam en geest. Via deze marmapunten beïnvloedt het lichaam de geest en vice versa. De marmapunten zijn dus zeker niet alleen als lichamelijk te beschouwen, maar als centra van energie, waar levenskracht ligt opgeslagen en stroomt. Er gaat een sterke geneeskrachtige, vitaliserende en balancerende, reinigende werking uit van deze diepgaande en bijzondere massages die door iedereen als een ware weldaad worden ervaren.

Door de marmapunten te behandelen, stimuleren we de doorstroming van prana, de vitale levensenergie, die door ons lichaam stroomt. De werking van de marma’s gaat veel dieper dan het fysieke lichaam van weefsels en organen, maar hebben allereerst een uitwerking op het energetische aspect van de mens via prana, de chakra’s en de tri dosha’s. Wanneer de energetische balans van het lichaam hersteld is, zal de balans in het fysieke lichaam volgen. Ook trekken we bij deze massage lijnen, waardoor de optimale doorstroming van energie in de nadi’s bevorderd wordt. De massage kan als total body marmamassage aangeboden, maar kan ook naar behoefte of gericht op een specifieke klacht als deelmassage aangeboden worden. Mocht je geïnteresseerd zijn in een massage of de mogelijkheden hiervan, check dan de speciale pagina die hieraan gewijd is op deze site, op neem vrijblijvend contact op.

Doshatest

Ben je na mijn ervaringen en enthousiasme nieuwsgierig geworden naar jouw eigen dosha- oftewel constitutietype? Doe dan hier de doshatest om dit te bepalen! Dit geeft je veel informatie over welke leefstijl, voeding, producten en massages het beste bij jou passen en het gezondst voor jou zijn.

Ayurvedische eetregels

Wil je alvast zelf aan de slag of meer weten over ayurveda, leefstijl en voeding, raadpleeg dan de 22 ayurvedische eetregels. Ik zeg doen! Mensen die mijn workshops volgden, konden er gelijk mee aan de slag en stuurden later spontaan hun goede resultaten door.

 

Namaskar

Love&Greetz,

 

Bianca Coenen

Yin en Yang

Yin en Yang, “bekende” begrippen, maar wat betekent het precies? Volgens Wikipedia zijn Yin en yang (☯) Chinese begrippen die verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn. Het yin-yangsymbool is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit, waarbij yin vrouwelijkheid (aarde, koude, het noorden, vochtigheid) symboliseert en yang mannelijkheid (hemel, warmte, het zuiden, droogte). Het zijn echter niet louter tegenstellingen, maar vooral complementaire (elkaar aanvullende) waarden. 
Zo ervaar ik dat ook en pas het in de praktijk dienovereenkomstig toe. Beide kanten in jezelf en het leven erkennen en toepassen, brengt balans. Ik zal het jullie beter uitleggen, zoals ik het zie en hier in de praktijk ook veelvuldig doe.

Gevoel en verstand

Mensen komen vaak bij Challenge&Care omdat ze hun gevoelens niet meer onder controle hebben of te emotioneel zijn voor hun eigen gevoel. In elk geval dusdanig dat ze zich niet goed voelen, er zelfs ziek van zijn, niet naar wens kunnen functioneren en in elk geval zichzelf niet krachtig kunnen manifesteren in hun leven. Vaak willen mensen dan erg veel met hun gevoel bezig zijn en vergeten dat ze ook rationeel naar de situatie en zichzelf kunnen kijken. Mijn motto is altijd dat er maar één juiste keuze is in je leven, dat is namelijk je gevoel volgen. Daar kun je namelijk nooit omheen en dat maakt het leven ook heel simpel. Het zal je nooit lukken om met je verstand alleen de juiste keuze te maken uit legio mogelijkheden, als je daarbij je gevoel niet volgt.

Maar voor velen onder ons is het bijzonder lastig hun gevoel te volgen. Ze laten zich belemmeren door overtuigingen, de wil en mening van anderen en wat hen in hun ogen is opgelegd bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Anderen zijn zo vol en overspoeld door emoties dat ze de kern van hun ware zelf kwijt zijn, het contact daarmee niet meer kunnen vinden in deze drukke wereld, die ons voort stuwt, zonder dat er een moment van stilte komt om stil te staan bij wat ze nu echt voelen en willen en daar ook de ruimte voor te vinden. Dan is het zaak je ziel te bevrijden van deze ballast aan emoties en beperkende gedachten.

Daarbij benadruk ik ook altijd dat we als we ons gevoel willen volgen, ook geen onverstandige dingen hoeven te doen, maar je ook je verstand kunt gebruiken daarbij. We leven in een wereld vol van regels, verantwoordelijkheden en verplichtingen, met daarbij behorende consequenties. Om een gelukkig leven te leiden, is het ook zaak verstandige keuzes te maken.

Als gevoel en verstand in balans zijn, maken we de keuzes die bij ons passen, waarmee we ons kunnen verenigen, houden daarbij goed onze grenzen aan, communiceren deze ook duidelijk zonder daarbij in conflicten terecht te komen en zijn in balans. Dan zijn we het gezondst, doen we dus niets dat onze gezondheid ondermijnd en niets dat niet goed voor ons is.

Hard en zacht

Velen wenden zich ook tot mij met de vraag hen te ondersteunen succesvol zaken te doen of succesvolle keuzes te maken ten aanzien van hun leven of werk. Daarbij zie ik vaak dat mensen uit balans zijn. De ene keer zijn ze te zacht om harde besluiten te kunnen treffen, hun grenzen aan te geven, hun doelen na te streven of hun wensen en dromen te verwezenlijken. De andere keer zijn ze te hard en teveel op winst of winnen gefixeerd, waarbij ze de verbinding met hun ware zelf en de ander helemaal uit het oog zijn verloren. Dat is nooit een basis voor geluk en succes in the long term. Ook zakelijk gezien is het zaak onze mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten en energie te verenigen om in balans te komen en daarmee succesvol te zijn. Pas dan zal de energie gaan stromen in je zaak, hetgeen inherent is aan succes. Aan dit onderwerp kan ik nog een heel boek wijden, misschien komt dat nog een keer. Met regelmaat geef ik wel workshops en bied ik opstellingen aan, waar deze onderwerpen in zijn verweven of op de een of andere manier in terug komen, zo ook op vrijdag 22 maart tijdens de Geluksweek Roerdalen (Workshop en opstelling voor meer Werkgeluk in de Gasterij Geluk’t te Posterholt).

In een organisatieopstelling, wordt inzichtelijk gemaakt waar het niet stroomt in een bedrijf of organisatie, waar dat in zit, waar het blokkeert en wat mensen daar zelf aan kunnen doen. Een snelle en mooie manier om inzicht te krijgen in alle processen in je organisatie, omgeving en de dynamiek tussen werknemers en/of klanten etc. Ook hierbij zien we dat als er voldoende aandacht is voor de zachte kant, de harde kant als vanzelf gaat stromen. Maar ook andersom, als er werk gemaakt wordt van bepaalde zaken (zoals het opstellen van een passende overeenkomst, het aanpassen van een dienstverband, het wisselen van een functionaris of het inzetten van de juiste marketing), ook het gevoel weer kan gaan stromen. Hard en zacht zijn dus ook in zakelijk opzicht onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Licht en donker

In deze tijd kloppen ook vele hooggevoeligen/hoogsensitieve personen (HSP’s) of ouders van hooggevoelige kinderen bij mij aan voor hulp, advies en begeleiding. Het is elke keer weer fantastisch deze mensen met bijzondere kwaliteiten in mijn praktijk te mogen ontvangen. Deze gevoelige, prachtige, uitzonderlijke en karakteristieke zielen komen met de insteek begeleid of geholpen te worden beter met hun gevoel te leren omgaan of hun spiritualiteit en gaven nog sterker te ontwikkelen. Maar in de meeste gevallen zien zij (grotendeels) over het hoofd dat ze dan met hun innerlijke kracht en hun donkere kant aan de slag moeten (willen) gaan. Vaak is dat ook een te zware taak om alleen te volbrengen. Ze neigen ernaar alleen hun gevoelskant en lichte kant nog sterker te ontwikkelen, aangezien dat hun kracht is. Wat ik hen dan uitleg is, dat het één niet zonder het ander kan en onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Je kracht ís je zwakte en vice versa! Je kunt simpelweg niet je gevoelige kant ontwikkelen, zonder je kracht ook te ontwikkelen. Andersom kun je niet sterk zijn en in je kracht komen te staan, zonder ook je “zwakke kant” (ik noem dat unieke kwaliteit of sensitiviteit) aan te durven kijken en je gevoeligheid op te zoeken. Zo blijf je altijd uit balans. Als je niet naar het één wil kijken, kom je ook niet verder met het ander, dat is nu eenmaal de weg.

Ik adviseer hen dan ook altijd gebruik te maken van beweging, rust en natuur en liefst heb ik dat ze aan gevechtsport of weerbaarheidstraining gaan doen, in elk geval een sport waarbij ze zich senang voelen, zichzelf tot expressie kunnen brengen en die wat vraagt op mentaal en fysiek gebied. Zelf bieden we het hele jaar door Workshops Bewust Hardlopen aan, waarbij we mensen in contact brengen met de natuur, hun lichaam en leren op gevoel, prettig en blessurevrij te lopen. Dit wordt altijd enorm gewaardeerd en het werkt. Want als je gevoelig bent en je unieke kwaliteiten en capaciteiten wilt neerzetten in deze wereld, komt daar wel wat kracht en assertiviteit bij te pas om je pad te kunnen blijven volgen. Zonder aarding is het per slot van rekening ook onmogelijk om spiritualiteit te ontwikkelen, zonder de bodem onder je voeten te verliezen en te verdwalen. Ook moet je goed zorgen voor je eigen gezondheid en in je kracht staan, als je iets voor een ander wil betekenen. Dat is onvermijdelijk en zul je altijd centraal moeten stellen.

Natuurlijk willen we niet het pad van het ego volgen, maar ons eigen karakter beter ontwikkelen. Wat ik deze mensen uitleg, is dat het juist als je in je kracht staat, minder vaak tot conflicten zal komen en dat het gaat om via de liefdevolle weg je eigen leven en mogelijkheden te creëren om je eigen unieke kracht naar buiten te kunnen brengen. Dan zul je eerst die kracht in jezelf moeten kunnen raken, pakken en leren hanteren. Pas dan zul je met je gevoeligheid iets kunnen betekenen in deze wereld en kan jouw gave de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. Dat is een boodschap die maar zelden wordt begrepen en ik zie het als een zegen dit aan mensen te mogen overbrengen.

Ook vragen ze zich veelal af, waarom hun weg met zoveel ontberingen, teleurstellingen en pijn gepaard gaat en of dat niet anders kan. Ze zouden niets liever willen dan altijd in het licht blijven en op deze manier liefdevol kunnen groeien, een mooie gedachte die ik hen ook vooral adviseer vast te blijven houden. Inmiddels zijn er gelukkig ook tools en mogelijkheden die het allemaal een stuk minder heftig kunnen doen verlopen door het maken van bewuste keuzes. Ik leg hen echter ook uit dat ze hun donkere kant en verleden mogen leren koesteren en alleen zo hun lichte kant ook tot zover hebben kunnen ontwikkelen. Dit levenspad zegt namelijk alles over wie jij bent en wat jouw kernkwaliteiten zijn. Dan gaan ze ook deze duistere kant van zichzelf waarderen, komen ze uit een eventuele slachtofferrol en gaan zien wie ze werkelijk zijn en wat hun kracht is. Want als je door deze donkere tijden en gebeurtenissen niet wordt uitgedaagd, hoe kun je anders groei in het licht realiseren? Het donkere is er om ons de weg te wijzen naar het licht, naar onze ware potentie.

Een leraar van mij omschreef het ooit heel mooi. Je komt als een ruwe diamant in het leven en door het pijnlijke schuren wordt je juist die prachtig mooie diamant die fonkelt en schittert. Als je dat proces niet aangaat, blijf je altijd een ruwe diamant, maar benut je niet je talenten en mogelijkheden die jou toekomen. Dan zul je nooit weten wie je had kunnen zijn.

Balans

Kortom, yin en yang brengen balans, maar ook beweging. Dat is niet tegenstrijdig, maar logica. Ik kan er nog lang en dieper op ingaan, ook voor wat betreft het geestelijke, fysieke en energetische lichaam. Maar dat is iets voor in een volgend blog, om niet langdradig te worden en jullie te overvoeren. Ik kom er later graag nog een keer op terug en hoop jullie hiermee geïnspireerd te hebben om zowel naar yin als yang te kijken in jullie eigen leven en beiden te omarmen om in je kracht en balans te komen en te kunnen groeien voor een gelukkig en gezond leven. En natuurlijk help ik daar graag bij waar en hoe ik kan.

Contact

Interesse om met mij in contact te komen? Dat kan natuurlijk! Ik sta altijd open voor een vrijblijvend gesprek om elkaar beter te leren kennen en vandaar uit te bekijken wat ik voor jou kan betekenen en hoe ik jou kan ondersteunen bij het behalen van jouw doelen en wensen, of beter … het verstandig volgen van je gevoel.  Bel 088 – 505 55 50, mail naar challengecare@ziggo.nl of gebruik ons contactformulier. Ik kijk ernaar uit jou te ontmoeten!

Met gemotiveerde, hartelijke groet,

 

Bianca Coenen

Lifestyle ondernemer, (Voedings- Lifestyle) Coach-Counselor, Massagetherapeute

Hormonale klachten en de overgang

In de praktijk komen veel mensen met hormonale klachten van uiteenlopende aard, waaronder ook overgangsklachten, bij mij. Geregeld zijn het tevens klachten die daaraan gerelateerd zijn, zonder dat zij het zelf weten. De klachten zijn dan niet gering, mensen lopen er vaak al lang mee en worden zo goed als niet verder geholpen, als ze eenmaal de weg naar Challenge&Care weten te vinden.

Regulier krijgen deze vrouwen (al melden zich natuurlijk ook mannen met hormonale stoornissen) meestal het advies de (anticonceptie)pil te gaan gebruiken ofwel ermee te moeten leren leven en gaan ze ook vaak zelf op zoek naar allerlei (natuur)middeltjes om hun vaak serieuze klachten te verminderen of draaglijker te maken.

Dat is dan ook de reden dat ik de afgelopen jaren reeds diverse opleidingen, cursussen, seminars, workshops etc. gevolgd heb op het gebied van hormoonbalans en ook gisteren weer verschenen ben op het symposium van Nutriphyt over het onderwerp hormonale stoornissen en menopauze, waaronder ook depressie. Ik was wederom erg dankbaar voor deze waardevolle informatie en de kennis en kunde van de spreker, de zeer gerenommeerde heer Gabriël Devriendt. Helemaal op mijn plek, wat een zinvolle dag vol van bevestiging en feiten, onderzoeksresultaten en oplossingen op basis waarvan wij op natuurlijke basis het probleem bij de oorzaak aan kunnen pakken.

Het feit is dat de verreweg de meeste ziekten terug zijn te voeren naar 2 oorzaken, namelijk:
 1. Stress – leidt naar detoxprobemen
 2. Verontreiniging van het lichaam – toxines

Dat is ook het geval bij hormonale problemen. Op een gegeven moment is het systeem zo overbelast en ontregelt en zijn er zoveel chronische tekorten, dat ook de hormoonbalans totaal verstoord is, waardoor een skala aan klachten kunnen ontstaan. Stress leidt onder andere tot oestrogene problemen, immuniteits-, energie-, alvleesklier-, detoxificatieproblemen en tekorten. Ook is het zo dat stress bij de moeder al voor de geboorte een hormonale disbalans bij het ongeboren kind kan veroorzaken dat in het leven na de geboorte problemen kan veroorzaken. In de wereld van nu hebben velen (soms ook onbewust en ongemerkt) last van stress.

Medicatie en omgevingsinvloeden verontreinigen het lichaam vaak zo, dat er als gevolg daarvan vele klachten kunnen ontstaan van nachtelijk zweten, osteoporose, incontinentie, cardiovasculaire pathologie, mentale retardatie, opvliegers, slaapproblemen, haaruitval, obesitas, suikerziekte etc, tot uiteindelijk zelfs aan kanker toe. Er ontstaan, meestal ongemerkt, ontstekingen (low rate inflammation) in het lichaam die ernstige ziekten kunnen veroorzaken op langere termijn.

Daarbij is het zaak te weten welk systeem in de basis uit balans is en van daaruit te gaan aanvullen en bijsturen. Dat kan met natuurlijke middelen, supplementen van hoogwaardige, biologische kwaliteit die het lichaam goed herkent, kan opnemen en kan afbreken. Ook (ayurvedische en reflexzone) massage kan veel ondersteuning bieden. Het spreekt voor zich dat het natuurlijk ook van belang is, dat u er zelf een gezonde leefstijl op nahoudt. Dit kan niet als vervanging van gezonde voeding, beweging en rust worden ingezet, ook niet altijd direct ter vervanging van reguliere zorg en therapie, maar kan weldegelijk voor vermindering van uw klachten en genezing zorgen, waar de zorg anders slechts gericht is op symptoombestrijding. Het is in elk geval ook van belang het onderliggende probleem, de oorzaak, aan te pakken en zo het evenwicht in het ecosysteem te herstellen.

Al met al is er veel te doen aan hormonale problemen, maar is en blijft het ook een lastige en veel voorkomende problematiek. Dat is dan ook de reden dat ik me daarin blijf verdiepen, om u optimaal van dienst te kunnen zijn.

Heeft u ook last van klachten en problemen in deze hoek en wilt u daar graag mee geholpen worden? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek. Wij bekijken graag samen met u de mogelijkheden. Bel 088 – 505 55 50 of gebruik het contactformulier. Ik ben u graag van dienst.

 

Bianca Coenen

Massagetherapeute, Gezondheids- en Voedings Coach – Counselor

 

Geïnspireerd Conditietrainer (Top)Sport: Peter Gerardts

Gisteren heb ik succesvol de opleiding Conditietrainer (Top)Sport in bewegingscentrum Sport performance Centre Rijnmond te Rotterdam afgerond bij topsportcoach Errol Esajas.

Om te komen tot een topprestatie is sport specifieke kracht- en conditietraining voor de (top)sporter een absolute must! Helaas blijkt in de praktijk dat hier vaak te weinig of op een verkeerde manier aandacht aan wordt besteed. Als er al aanvullende fysieke trainingen plaatsvinden, dan is dit vaak veel te algemeen en eenzijdig en ontbreekt de vertaalslag naar de sport specifieke situatie.

In deze opleiding conditietrainer (top)sport hebben wij ons zowel op de individuele sporter gericht, zoals onder andere de atleet en vechtsporter en daarnaast op teamsporten zoals onder andere voetbal, tennis en volleybal. We zijn uitgebreid ingegaan op prestatiebepalende factoren per sport. Wij hebben in het bijzonder gekeken welke invloed wij als fysieke trainer kunnen hebben op het leveren van topprestaties.

Onderwerpen die aan bod zijn geweest zijn onder andere:

 • Sportspecifieke loopscholing aan de hand van bewegingsanalyses;
 • Analyse prestatiebepalende factoren in de topsport;
 • Krachttraining voor topsporters, onder andere explosieve kracht, maximale kracht, sprongkracht;
 • Snelheidstraining voor topsporters, onder andere start- en reactiesnelheid en versnellingsvermogen;
 • Uithoudingsvermogen voor topsporters;
 • Specifiek core stabiliteitstrainingen;
 • Methodische opbouw trainingsvormen gedurende het seizoen;
 • Onderbelasting, overload en overbelasting bij topsporters;
 • Revalidatie na een blessure.

Ik wil Errol Esajas bedanken voor zijn inzet tijdens de opleiding en de inspiratie die hij mij gegeven heeft.

Graag wil ik vermelden wat hij vanuit zijn visie als conditietrainer inmiddels gepresteerd heeft.

Errol Esajas is lange tijd werkzaam geweest bij verschillende bonden, waaronder de Atletiekunie als bondstrainer sprint en estafette, districtsconditietrainer bij de KNLTB en KNBSB als conditietrainer van de selectie van Sydney 2000. Hij is ook werkzaam geweest als loop- en conditietrainer bij meerdere Betaald Voetbal Clubs. In 2008 en 2012 was Errol Esajas olympisch coach in Peking en Londen. Ook is hij als conditie / bewegingscoach o.m. nauw betrokken geweest bij de verdere conditionele ontwikkeling van Edgar Davids, Raemon Sluiter en huidige topsporters als tennisster Kiki Bertens en voetballer Denzel Dumfries (PSV).

Hij is sinds 4 jaar directeur van zijn eigen bedrijf bewegingscentrum Sport performance Centre Rijnmond te Rotterdam, waar inmiddels vanuit heel Nederland en buitenland jeugdig talent en topsporters van vele sporten komen trainen.

Peter Gerardts

Loop- en conditietrainer (top)sport Atletiekunie

Professioneel Coach (lid van NLCoach)

Geluk en bescherming

In de praktijk ontvang ik vaak dezelfde vragen en veelal gaan deze vragen over het vinden van geluk en bescherming. De vragen zijn dan: “Hoe wordt ik gelukkig, waar wordt ik gelukkig van, hoe kom ik eindelijk van deze vervelende, pijnlijke en belemmerende emoties, blokkades en verdriet af, hoe vind ik balans, hoe kom ik in mijn kracht of hoe kan ik mezelf beter beschermen tegen negatieve energie en anderen?” Dit eeuwenoude handsymbool staat in verschillende religies voor geluk en bescherming en heb ik daarom bij dit blog vermeld.

Jouw definitie van geluk

Ik heb geen standaard antwoord op deze vragen, maar zal je altijd graag begeleiden op jouw pad naar geluk en bescherming voor jezelf en er is altijd een weg. Wat de definitie van geluk is, is namelijk voor iedereen anders en ga ik niet voor je invullen. Wel kan ik je helpen je geluk te definiëren en je bewust te maken van wat dit voor jou betekent en inhoudt. Ook kan ik je tools, een luisterend oor, steun en hulp aanreiken om je geluk sneller en makkelijker te bereiken en ervoor zorgen dat je op je pad blijft. Er zijn vele ingangen en manieren om te werken aan je zelfbewustzijn en je innerlijke te verrijken. Het gaat erom dat je een manier kiest die bij jou past en waarbij jij in je element bent. Dat kan zijn door middel van een hobby, het opzoeken van de natuur, gesprekken met anderen, een ayurvedisch consult, sport, beweging, massages, meditatie, bidden, een chakratransformatie, opstelling, coaching etc. Dit alles hoef je ook zeker niet bij mij en met mij te doen. Daarin laat ik iedereen graag vrij. Maar als je daarvoor kiest, zoek ik graag samen met jou naar jouw innerlijke kracht, rust en balans, zodat je kunt luisteren naar jouw innerlijke stem en je gevoel weer kunt volgen. Als je vrij bent van blokkades en belemmeringen, komt er ruimte vrij en vertrouwen om jezelf te ontwikkelen, te groeien en kom je telkens een stapje dichter bij jouw persoonlijke geluk.

Geluk creëer je zelf

Jemmer genoeg is het niet zoals velen denken en ook tegen mij zeggen, namelijk dat het geluk je in de schoot wordt geworpen en je zomaar toe komt waaien. Geluk creëer je voor het grootste deel zelf door je daden en gedachtes en hoe meer je daarvoor over hebt en in wilt investeren, des te gelukkig zul je zijn. Dat is ook de wet van de natuur. Dat waar je aandacht aan besteedt, dat groeit. Energie is aandacht, liefde en creatiekracht. Datgene waar je aandacht aan besteedt, creativiteit en liefde in legt, zal groeien en zich ontwikkelen tot iets moois. Het eindresultaat zal zelfs mooier zijn, dan je je ooit voor had kunnen stellen. Dus…wat houdt je tegen?

Leef bewust

Natuurlijk kan ik je ook standaard oefeningen en manieren aanreiken om jezelf beter te beschermen, dat zal ik zeker doen. Maar voor mij is niemand standaard, alles maatwerk en wat ik veel liever met je doe, is een goed gesprek met je voeren over je angst(en) en waarom je deze bescherming zo nodig hebt voor jezelf. Want als je je bewust bent van je angst en deze in de ogen kunt kijken, kun je deze ook overwinnen. Ik geloof erin dat iedereen de kracht heeft om dit te kunnen doen en dat er altijd een oplossing is die bij je past. Dat blijkt ook uit de praktijk. De basis zijn voor mij altijd jouw wensen en grenzen. Samen met jou vinden we een manier die bij jou past om deze angst te lijf te gaan en te zorgen dat jij vanuit jouw kracht, goed beschermd tegen negatieve invloeden en energie, de wereld kunt trotseren. Want ook hierbij is het zo, dat waar je aandacht aan besteedt, groeit. Als je dus veel aandacht besteedt aan jouw angst, zal deze een grote rol gaan spelen in jouw leven. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Ik maak jou bewust van jouw kracht en help je jouw manier te vinden om deze te voelen en manifesteren. De oorzaak van de angst kan ook verdwijnen met behulp van bijvoorbeeld een chakratransformatie, gesprekken, regressies of een bloesemremedie en zo vinden we jouw weg naar balans, gezondheid en geluk. Want een leven in angst is geen leven.

Geluk vermenigvuldigen

Ik gun iedereen een leven vol energie, passie en levenslust en het maakt mij gelukkig dit samen met jou te bereiken. Wil jij dit ook? Dan ben je meer dan welkom! Bel mij op 088 – 505 55 50 of vul het contactformulier in op deze site voor meer informatie of een vrijblijvende intake!

Bianca Coenen

Coach-Counselor, Lifestyle Ondernemer, Massagetherapeute

 

 

 

De kracht van ayurvedische massage

Ayurvedische massage, wat houdt dat precies in? Die vraag wordt mij regelmatig gesteld. In dit blog licht ik jullie graag de universele kracht ervan toe.

De ayurvedische geschriften zijn de eerste op schrift gestelde stukken die zijn aangetroffen. Ze zijn 5.000 jaar geleden gevonden en vormen nog steeds de basis voor de reguliere geneeskunst. In de gezondheidsleer van de ayurveda neemt massage een heel belangrijke plaats in. De preventieve werking van de ayurvedische massage wordt al in deze eeuwenoude geschriften genoemd! Ook worden er massagebehandelingen voorgeschreven om klachten en verstoringen te behandelen en op te lossen.

Fysiek, emotioneel en spiritueel

Deze ayurvedische massage brengt zowel het fysieke lichaam, als het subtiele lichaam van gedachten en emoties, in beweging en balans. Zo komt er ook een reinigingsproces op gang en zal er heling van binnenuit plaats vinden op de volgende gebieden:

 • Fysiek: veranderende lichamelijke processen. Na massage worden gifstoffen opgeruimd. Zo kunnen bijvoorbeeld urine en ontlasting van kleur en samenstelling veranderen. Dit komt doordat de massage onder andere de bloedsomploop, het lymfestelsel, de opname van voedingsstoffen, de doorbloeding van de organen en de uitscheiding van gifstoffen stimuleert. De massage heeft ook een positieve uitwerking op het zenuwstelsel vanwege de rustgevende werking. Verder maakt ayurvedische massage het lichaam krachtiger en zuiverder waardoor je minder snel ziek zult worden;
 • Emotioneel: er kunnen veranderingen optreden, waarbij oude emoties (zoals bijvoorbeeld boosheid, verdriet, teleurstelling) bewust ervaren en verwerkt worden. Deze beperkende obstakels kunnen dan losgelaten worden. Ruimte en vrijheid komen hiervoor in de plaats. Op mentaal gebied kunnen gedachten tot rust komen en zelfs bekende conditioneringen verdwijnen. Vaak gaat men dan blijheid, vreugde en liefde ervaren;
 • Spiritueel: massage kan leiden tot nieuwe inzichten die kunnen zorgen voor groei en zelfontwikkeling. Er zal een openheid ontstaan om te veranderen. Er zullen veranderingen plaats vinden, waardoor je anders in het leven komt te staan. Deze inzichten en antwoorden kunnen op allerlei manieren bij je komen.

De nieuwe balans die zo kan ontstaan, zal leiden naar meer vrede, liefde en harmonie in het dagelijkse leven.

Massage in alle levensfasen

In India is massage nauw verweven met het gezinsleven en wordt deze in alle levensfasen toegepast. Zo is het daar gebruikelijk dat baby’s al vanaf hun geboorte gemasseerd worden als onderdeel van de dagelijkse verzorging. Ook peuters en kleuters worden op speciale wijze gemasseerd en kinderen leren al op jonge leeftijd spelender wijze elkaar te masseren. Ook masseren partners elkaar iedere week en is er een speciaal programma voor zwangere vrouwen. Voor ouderen en gehandicapten zijn er aangepaste massagevormen, ontzettend fijn en als je het mij vraagt, zoals het hoort. Daar kunnen we ons zeker een voorbeeld aan nemen, gezien de kwaliteit van leven en het contact met je dierbare, welke hiermee aanzienlijk verbeterd worden, alsook de heilzame werking van de massages op alle fronten. Ayurveda besteedt veel aandacht aan de zorg voor elkaar, maar ook aan zelfzorg. De komende tijd zal ik meer blogs schrijven om jullie over de ayurveda en heilzame kracht hiervan te informeren.

Zelf ervaren?

Heb je na het lezen van dit blog interesse gekregen in de ayurveda en wat deze eeuwenoude wijsheid voor gezondheid en geluk voor jou kan betekenen, of wil je graag een afspraak inplannen om zelf een ayurvedische massage te ontvangen en ervaren? Neem dan vrijblijvend contact op. Bel daarvoor met 088 – 505 55 50, mail met challengecare@ziggo.nl of vul ons contactformulier in. Natuurlijk kun je ook eerst de pagina over ayurveda op onze site raadplegen, of een van de voorgaande blogs hierover.

Bronnen: Ayurvedische Massage, AAS, Challenge&Care

 

Ayurveda, een holistische gezondheidsleer

Ayurveda

De ayurvedische massages staan beschreven in de natuurgeneeskundige geschriften van het oude India, de ayurveda (ayur=leven, veda=kennis). Deze ayurvedische geschriften geven ons inzicht in hoe we klachten en ziekten kunnen voorkomen en geven ons tevens kennis over de oorzaken van ziekten en hoe deze zijn te genezen.

De ayurveda is onderdeel van de veda’s, de Indiase geschriften waarin yogi’s en rishi’s (zieners) ongeveer 5.000 jaar geleden hun inzichten en kennis met betrekking tot de kosmos, en de plaats van de mens daarin, hebben beschreven.

Holistische benadering

Bijzonder van de ayurveda en de ayurvedische massagevorm, is dat ze werkzaam zijn op 3 niveaus. Dat wil zeggen, dat er niet alleen balans ontstaat in het fysieke lichaam, maar ook in de emotionele en mentale gesteldheid van een persoon. Dit komt overeen met de yogafilosofie, waarin de wijzen de mens een “multi-dimensionaal wezen” noemen. Volgens ayurveda en yoga neemt ons welbevinden optimaal toe wanneer er balans is tussen lichaam, onze geest en in de ziel. Dan voelen we ons immers gezond, gelukkig, liefdevol, zijn we vitaal, krachtig en hebben een harmonieuze en vredevolle uitstraling. In het Westen denken wij bij gezondheid vaak alleen aan onze fysieke gesteldheid. Een ander opvallend verschil tussen de Westerse en Oosterse benadering van gezondheid is, dat we hier in het Westen medische zorg krijgen omdat en als we ziek zijn, terwijl in het Oosten juist preventie van ziekte voorop staat. Daar bezoekt men een gezondheidscentrum en hier een ziekenhuis. Daarom heb ik dan ook besloten te praktiseren als Massage Therapeute en Gezondheids-/Voedingscoach. Vroeger was het zelfs zo dat de ayurvedische geneesheren (de vaidya) alleen betaald werden als men niet ziek werd. Tegenwoordig wordt er veel geld verdiend aan zieke mensen en is het zelfs uniek te noemen als er geen of een beperkt medisch dossier is van een persoon, zo bleek hier in de praktijk de afgelopen weken. Het gros van de mensen gebruikt medicatie, dat is eerder de norm dan een uitzondering.

Ayurveda kun je dus een holistische manier van benaderen noemen, waarbij zelfkennis en zelfontdekking een belangrijke rol spelen. Zo leren mensen wie ze zijn, waarom ze ziek worden, gezond blijven, wel of niet gelukkig zijn en hoe ze hun leven kunnen veranderen, waardoor de kwaliteit van leven wordt verbeterd.

Complementaire zorg

In deze ayurvedische c.q. holistische benadering neemt de mens zelf verantwoording en is niet alleen maar afhankelijk van oplossingen en medicijnen die van buitenaf aangereikt worden. Dit is dan ook sterk de insteek van Challenge&Care en daarmee worden complementair met de reguliere behandelingen zeer goede resultaten behaald. Daar waar reguliere zorg stopt, sluit de ayurveda zeer nauw aan en vult aan. Het is vaak ongelofelijk hoeveel verbetering er nog intreedt, ook bij zogenoemde chronische klachten, als men met de ayurvedische principes gaat werken en van daaruit gaat leven. Natuurlijk zijn wij daarvoor enorm dankbaar. Dat maakt ons werk de moeite waard en bepaalt ook ons geluk.

In tegenstelling tot wat men af en toe in de media en de sector roept over de ayurvedische gezondheidsleer, is het zéker niet het geval dat de ayurveda reguliere zorg, medicaties of nodige ingrepen afraadt. Integendeel! Allereerst zijn de onderzoeken in de reguliere zorg nodig en zeer belangrijk. Ook de ayurveda maakt hier gebruik van. Tevens zijn er reguliere artsen die ook ayurveda gestudeerd hebben. Maar ook een arts die alleen vedisch is onderlegd, omarmt waar nodig operatie en/of medicatie, indien dat voor de gezondheid van de patiënt in kwestie vereist is. In de ayurveda heeft een ziekteproces echter 6 fasen. In de eerste 3 fasen merkt u nog niets van disbalans, maar kan deze wel al opgespoord worden aan de hand van een polsdiagnose (door een ayurvedisch arts) of andere methoden (zoals bioresonantie ed.). In deze fasen, is een klacht in de kiem te smoren en met de minste schadelijke gevolgen voor de betreffende persoon bij te sturen. Daar geeft de ayurveda dan ook de voorkeur aan. In fase 4 heeft u daadwerkelijk klachten, uw lichaam geeft signalen. Signalen die wij serieus nemen. Het lichaam is een geniaal instrument. Regulier vallen deze klachten echter niet onder de pathologie c.q. ziektebeelden die zij behandelen. Zij gaan ervan uit dat het tussen de oren zit, ofwel het zich vanzelf wel zal herstellen. Van pathologie is pas sprake in stadium 5 en 6 van het ziektebeeld volgens de ayurveda. Toch kunt u jaren uit balans zijn en fysiek, mentaal of emotioneel ernstige en belemmerende klachten ervaren, zoals hoofdpijn, slapeloosheid, huid- en spierklachten en uiteenlopende pijnklachten, om maar iets te noemen. Regulier onderzoek kan dan vaak niets aantoonbaar maken en er rest bijvoorbeeld pijnbestrijding of continue therapie. In zo’n geval kan de ayurvedische gezondheidsleer wellicht veel voor u betekenen en u weer opnieuw in balans brengen. Wij zien de resultaten dagelijks terug in onze praktijk. Ook de ayurveda kent dus artsen en vindt operaties en medicatie geëigend, doch geeft daarbij aan dat er hiermee schade aan het lichaam wordt toegebracht, waar beter in een eerder stadium kan worden bijgestuurd met minder ingrijpende gevolgen en ongezonde bijwerkingen. Ook is het, als de balans al zover is verstoord dat deze niet meer op de natuurlijk manier is bij te sturen en er snel geacteerd moet worden en dus een operatie en/of medicatie weldegelijk nodig blijkt, veel winst te behalen door complementair te werken. Dat wil zeggen dat er ook natuurgeneeskundige c.q. alternatieve zorg wordt toegevoegd, aanvullend aan de reguliere zorg. Als u er tijdig bij bent, hoeft het wellicht ook niet zover te komen dat u zo ziek wordt dat ingrepen of medicatie nodig zijn. In elk geval werkt u daarmee preventief aan een optimale gezondheid. Ook kunt u na of bij een ingreep of medicatie voor de gevolgen c.q. symptomen van een klacht, eveneens de oorzaak van de ontstane disbalans aanpakken. Daarmee verkleint u de kans op terugkeren van de klacht en creëert een betere gezondheid op termijn. Met leefstijl- en voedingsadviezen kunt u volgens de ayurveda uw herstel bevorderen en op termijn nieuwe klachten voorkomen.

Challenge&Care zet zich in om de complementaire zorg in het eigen leefgebied te verbeteren, werkt in dat opzicht aan diverse vrijwilligersprojecten en werkt nauw samen met lotgenotengroepen, andere therapeuten, artsen, ondernemers, werknemers, verenigingen en overheidsorganisaties.

Ontwikkeling

Challenge&Care blijft in ontwikkeling. Gezien de kracht van de ayurveda, wat we hiermee kunnen betekenen en de prachtige resultaten die we hiermee inmiddels hebben geboekt, hebben we ervoor gekozen ons dit en volgend jaar verder in de ayurvedische massage van de marmapunten te verdiepen. Dit zijn de drukpunten in het ayurvedische massagesysteem, de knooppunten van de energiebanen in het lichaam. Daarover informeren wij u later nader. Ook leggen wij ons erop toe de mogelijkheden van de ayurveda toegankelijk te maken voor een breder publiek, zodat ook anderen hiermee bekend raken en deze laagdrempelige, doch waardevolle principes in hun eigen leven kunnen toepassen, teneinde de zorg en gezondheid van de medemens in eigen leefgebied te verbeteren.

Ayurvedische massages en consulten

Wilt u meer weten over ayurveda, genieten van een heerlijke, heilzame ayurvedische massage of een ayurvedisch consult ontvangen? Neem dan een kijkje op onze pagina over dit onderwerp, bel ons via 088 – 505 55 50 of vul het contactformulier in.

De bijzondere energie van 2018

Gisteren heb ik weer intens genoten van een zeer interessante intervisiedag op het gebied van chakratransformatie en regressietechnieken. Daarin kwamen de speciale thema’s aan bod die er op energetisch gebied in 2018 spelen, welke invloed hebben op ons leven, relaties, onze gezondheid en de maatschappij. Natuurlijk wil ik deze waardevolle informatie ook graag met jullie delen.

Dus hier komen ze, de centrale thema’s voor ons allemaal in 2018:

 • Endocriene klieren (alle uitscheidende klieren, denk aan de hormonale klieren, (geslachtsklieren)thymus, zweetklieren, hersenaanhangsel(hypofyse), schildklier, (deel van de) alvleesklier, bijnieren – vermoeidheidsklachten etc. etc.)
 • De relatie met jezelf en met anderen (we komen in harmonie met onszelf en gaan zuivere relaties aan)
 • Autisme, hoe voel je je ten opzichte van de buitenwereld? (aansluiting vinden met de buitenwereld)
 • Harmonie in het politiewezen en het leger (harmonie vs geweld), die zie je ook terug in het bedrijfsleven en de zakelijke wereld
 • Expressie voor een betere harmonie (denk aan kunst, zang en communicatie op allerlei manieren)
 • Verborgen overlijdens
 • Burnout klachten

Al met al wordt het dus een harmonieus jaar met mooie mogelijkheden. Het is goed om jezelf bewust te zijn van deze punten in je leven en de mate waarin ze een rol (kunnen) spelen en voor klachten of problemen zorgen, zodat je ze ook (voor zover mogelijk) kunt aanpakken voor jezelf.

Wil jij aan deze punten werken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij staan gemotiveerd voor je klaar. Met een goede begeleiding vanuit het hart en de helende energie vanuit de bron kun je snel de onderliggende blokkades opruimen om weer beter en in een optimale gezondheid, gelukkiger en vrijer verder te kunnen met je leven.

Investeer in jezelf en neem contact op.

 

Met gezonde, hartelijke groet,

Bianca Coenen