Ayurveda, een holistische gezondheidsleer

Ayurveda

De ayurvedische massages staan beschreven in de natuurgeneeskundige geschriften van het oude India, de ayurveda (ayur=leven, veda=kennis). Deze ayurvedische geschriften geven ons inzicht in hoe we klachten en ziekten kunnen voorkomen en geven ons tevens kennis over de oorzaken van ziekten en hoe deze zijn te genezen.

De ayurveda is onderdeel van de veda’s, de Indiase geschriften waarin yogi’s en rishi’s (zieners) ongeveer 5.000 jaar geleden hun inzichten en kennis met betrekking tot de kosmos, en de plaats van de mens daarin, hebben beschreven.

Holistische benadering

Bijzonder van de ayurveda en de ayurvedische massagevorm, is dat ze werkzaam zijn op 3 niveaus. Dat wil zeggen, dat er niet alleen balans ontstaat in het fysieke lichaam, maar ook in de emotionele en mentale gesteldheid van een persoon. Dit komt overeen met de yogafilosofie, waarin de wijzen de mens een “multi-dimensionaal wezen” noemen. Volgens ayurveda en yoga neemt ons welbevinden optimaal toe wanneer er balans is tussen lichaam, onze geest en in de ziel. Dan voelen we ons immers gezond, gelukkig, liefdevol, zijn we vitaal, krachtig en hebben een harmonieuze en vredevolle uitstraling. In het Westen denken wij bij gezondheid vaak alleen aan onze fysieke gesteldheid. Een ander opvallend verschil tussen de Westerse en Oosterse benadering van gezondheid is, dat we hier in het Westen medische zorg krijgen omdat en als we ziek zijn, terwijl in het Oosten juist preventie van ziekte voorop staat. Daar bezoekt men een gezondheidscentrum en hier een ziekenhuis. Daarom heb ik dan ook besloten te praktiseren als Massage Therapeute en Gezondheids-/Voedingscoach. Vroeger was het zelfs zo dat de ayurvedische geneesheren (de vaidya) alleen betaald werden als men niet ziek werd. Tegenwoordig wordt er veel geld verdiend aan zieke mensen en is het zelfs uniek te noemen als er geen of een beperkt medisch dossier is van een persoon, zo bleek hier in de praktijk de afgelopen weken. Het gros van de mensen gebruikt medicatie, dat is eerder de norm dan een uitzondering.

Ayurveda kun je dus een holistische manier van benaderen noemen, waarbij zelfkennis en zelfontdekking een belangrijke rol spelen. Zo leren mensen wie ze zijn, waarom ze ziek worden, gezond blijven, wel of niet gelukkig zijn en hoe ze hun leven kunnen veranderen, waardoor de kwaliteit van leven wordt verbeterd.

Complementaire zorg

In deze ayurvedische c.q. holistische benadering neemt de mens zelf verantwoording en is niet alleen maar afhankelijk van oplossingen en medicijnen die van buitenaf aangereikt worden. Dit is dan ook sterk de insteek van Challenge&Care en daarmee worden complementair met de reguliere behandelingen zeer goede resultaten behaald. Daar waar reguliere zorg stopt, sluit de ayurveda zeer nauw aan en vult aan. Het is vaak ongelofelijk hoeveel verbetering er nog intreedt, ook bij zogenoemde chronische klachten, als men met de ayurvedische principes gaat werken en van daaruit gaat leven. Natuurlijk zijn wij daarvoor enorm dankbaar. Dat maakt ons werk de moeite waard en bepaalt ook ons geluk.

In tegenstelling tot wat men af en toe in de media en de sector roept over de ayurvedische gezondheidsleer, is het zéker niet het geval dat de ayurveda reguliere zorg, medicaties of nodige ingrepen afraadt. Integendeel! Allereerst zijn de onderzoeken in de reguliere zorg nodig en zeer belangrijk. Ook de ayurveda maakt hier gebruik van. Tevens zijn er reguliere artsen die ook ayurveda gestudeerd hebben. Maar ook een arts die alleen vedisch is onderlegd, omarmt waar nodig operatie en/of medicatie, indien dat voor de gezondheid van de patiënt in kwestie vereist is. In de ayurveda heeft een ziekteproces echter 6 fasen. In de eerste 3 fasen merkt u nog niets van disbalans, maar kan deze wel al opgespoord worden aan de hand van een polsdiagnose (door een ayurvedisch arts) of andere methoden (zoals bioresonantie ed.). In deze fasen, is een klacht in de kiem te smoren en met de minste schadelijke gevolgen voor de betreffende persoon bij te sturen. Daar geeft de ayurveda dan ook de voorkeur aan. In fase 4 heeft u daadwerkelijk klachten, uw lichaam geeft signalen. Signalen die wij serieus nemen. Het lichaam is een geniaal instrument. Regulier vallen deze klachten echter niet onder de pathologie c.q. ziektebeelden die zij behandelen. Zij gaan ervan uit dat het tussen de oren zit, ofwel het zich vanzelf wel zal herstellen. Van pathologie is pas sprake in stadium 5 en 6 van het ziektebeeld volgens de ayurveda. Toch kunt u jaren uit balans zijn en fysiek, mentaal of emotioneel ernstige en belemmerende klachten ervaren, zoals hoofdpijn, slapeloosheid, huid- en spierklachten en uiteenlopende pijnklachten, om maar iets te noemen. Regulier onderzoek kan dan vaak niets aantoonbaar maken en er rest bijvoorbeeld pijnbestrijding of continue therapie. In zo’n geval kan de ayurvedische gezondheidsleer wellicht veel voor u betekenen en u weer opnieuw in balans brengen. Wij zien de resultaten dagelijks terug in onze praktijk. Ook de ayurveda kent dus artsen en vindt operaties en medicatie geëigend, doch geeft daarbij aan dat er hiermee schade aan het lichaam wordt toegebracht, waar beter in een eerder stadium kan worden bijgestuurd met minder ingrijpende gevolgen en ongezonde bijwerkingen. Ook is het, als de balans al zover is verstoord dat deze niet meer op de natuurlijk manier is bij te sturen en er snel geacteerd moet worden en dus een operatie en/of medicatie weldegelijk nodig blijkt, veel winst te behalen door complementair te werken. Dat wil zeggen dat er ook natuurgeneeskundige c.q. alternatieve zorg wordt toegevoegd, aanvullend aan de reguliere zorg. Als u er tijdig bij bent, hoeft het wellicht ook niet zover te komen dat u zo ziek wordt dat ingrepen of medicatie nodig zijn. In elk geval werkt u daarmee preventief aan een optimale gezondheid. Ook kunt u na of bij een ingreep of medicatie voor de gevolgen c.q. symptomen van een klacht, eveneens de oorzaak van de ontstane disbalans aanpakken. Daarmee verkleint u de kans op terugkeren van de klacht en creëert een betere gezondheid op termijn. Met leefstijl- en voedingsadviezen kunt u volgens de ayurveda uw herstel bevorderen en op termijn nieuwe klachten voorkomen.

Challenge&Care zet zich in om de complementaire zorg in het eigen leefgebied te verbeteren, werkt in dat opzicht aan diverse vrijwilligersprojecten en werkt nauw samen met lotgenotengroepen, andere therapeuten, artsen, ondernemers, werknemers, verenigingen en overheidsorganisaties.

Ontwikkeling

Challenge&Care blijft in ontwikkeling. Gezien de kracht van de ayurveda, wat we hiermee kunnen betekenen en de prachtige resultaten die we hiermee inmiddels hebben geboekt, hebben we ervoor gekozen ons dit en volgend jaar verder in de ayurvedische massage van de marmapunten te verdiepen. Dit zijn de drukpunten in het ayurvedische massagesysteem, de knooppunten van de energiebanen in het lichaam. Daarover informeren wij u later nader. Ook leggen wij ons erop toe de mogelijkheden van de ayurveda toegankelijk te maken voor een breder publiek, zodat ook anderen hiermee bekend raken en deze laagdrempelige, doch waardevolle principes in hun eigen leven kunnen toepassen, teneinde de zorg en gezondheid van de medemens in eigen leefgebied te verbeteren.

Ayurvedische massages en consulten

Wilt u meer weten over ayurveda, genieten van een heerlijke, heilzame ayurvedische massage of een ayurvedisch consult ontvangen? Neem dan een kijkje op onze pagina over dit onderwerp, bel ons via 088 – 505 55 50 of vul het contactformulier in.