Yin en Yang

Yin en Yang, “bekende” begrippen, maar wat betekent het precies? Volgens Wikipedia zijn Yin en yang (☯) Chinese begrippen die verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn. Het yin-yangsymbool is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit, waarbij yin vrouwelijkheid (aarde, koude, het noorden, vochtigheid) symboliseert en yang mannelijkheid (hemel, warmte, het zuiden, droogte). Het zijn echter niet louter tegenstellingen, maar vooral complementaire (elkaar aanvullende) waarden. 
Zo ervaar ik dat ook en pas het in de praktijk dienovereenkomstig toe. Beide kanten in jezelf en het leven erkennen en toepassen, brengt balans. Ik zal het jullie beter uitleggen, zoals ik het zie en hier in de praktijk ook veelvuldig doe.

Gevoel en verstand

Mensen komen vaak bij Challenge&Care omdat ze hun gevoelens niet meer onder controle hebben of te emotioneel zijn voor hun eigen gevoel. In elk geval dusdanig dat ze zich niet goed voelen, er zelfs ziek van zijn, niet naar wens kunnen functioneren en in elk geval zichzelf niet krachtig kunnen manifesteren in hun leven. Vaak willen mensen dan erg veel met hun gevoel bezig zijn en vergeten dat ze ook rationeel naar de situatie en zichzelf kunnen kijken. Mijn motto is altijd dat er maar één juiste keuze is in je leven, dat is namelijk je gevoel volgen. Daar kun je namelijk nooit omheen en dat maakt het leven ook heel simpel. Het zal je nooit lukken om met je verstand alleen de juiste keuze te maken uit legio mogelijkheden, als je daarbij je gevoel niet volgt.

Maar voor velen onder ons is het bijzonder lastig hun gevoel te volgen. Ze laten zich belemmeren door overtuigingen, de wil en mening van anderen en wat hen in hun ogen is opgelegd bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Anderen zijn zo vol en overspoeld door emoties dat ze de kern van hun ware zelf kwijt zijn, het contact daarmee niet meer kunnen vinden in deze drukke wereld, die ons voort stuwt, zonder dat er een moment van stilte komt om stil te staan bij wat ze nu echt voelen en willen en daar ook de ruimte voor te vinden. Dan is het zaak je ziel te bevrijden van deze ballast aan emoties en beperkende gedachten.

Daarbij benadruk ik ook altijd dat we als we ons gevoel willen volgen, ook geen onverstandige dingen hoeven te doen, maar je ook je verstand kunt gebruiken daarbij. We leven in een wereld vol van regels, verantwoordelijkheden en verplichtingen, met daarbij behorende consequenties. Om een gelukkig leven te leiden, is het ook zaak verstandige keuzes te maken.

Als gevoel en verstand in balans zijn, maken we de keuzes die bij ons passen, waarmee we ons kunnen verenigen, houden daarbij goed onze grenzen aan, communiceren deze ook duidelijk zonder daarbij in conflicten terecht te komen en zijn in balans. Dan zijn we het gezondst, doen we dus niets dat onze gezondheid ondermijnd en niets dat niet goed voor ons is.

Hard en zacht

Velen wenden zich ook tot mij met de vraag hen te ondersteunen succesvol zaken te doen of succesvolle keuzes te maken ten aanzien van hun leven of werk. Daarbij zie ik vaak dat mensen uit balans zijn. De ene keer zijn ze te zacht om harde besluiten te kunnen treffen, hun grenzen aan te geven, hun doelen na te streven of hun wensen en dromen te verwezenlijken. De andere keer zijn ze te hard en teveel op winst of winnen gefixeerd, waarbij ze de verbinding met hun ware zelf en de ander helemaal uit het oog zijn verloren. Dat is nooit een basis voor geluk en succes in the long term. Ook zakelijk gezien is het zaak onze mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten en energie te verenigen om in balans te komen en daarmee succesvol te zijn. Pas dan zal de energie gaan stromen in je zaak, hetgeen inherent is aan succes. Aan dit onderwerp kan ik nog een heel boek wijden, misschien komt dat nog een keer. Met regelmaat geef ik wel workshops en bied ik opstellingen aan, waar deze onderwerpen in zijn verweven of op de een of andere manier in terug komen, zo ook op vrijdag 22 maart tijdens de Geluksweek Roerdalen (Workshop en opstelling voor meer Werkgeluk in de Gasterij Geluk’t te Posterholt).

In een organisatieopstelling, wordt inzichtelijk gemaakt waar het niet stroomt in een bedrijf of organisatie, waar dat in zit, waar het blokkeert en wat mensen daar zelf aan kunnen doen. Een snelle en mooie manier om inzicht te krijgen in alle processen in je organisatie, omgeving en de dynamiek tussen werknemers en/of klanten etc. Ook hierbij zien we dat als er voldoende aandacht is voor de zachte kant, de harde kant als vanzelf gaat stromen. Maar ook andersom, als er werk gemaakt wordt van bepaalde zaken (zoals het opstellen van een passende overeenkomst, het aanpassen van een dienstverband, het wisselen van een functionaris of het inzetten van de juiste marketing), ook het gevoel weer kan gaan stromen. Hard en zacht zijn dus ook in zakelijk opzicht onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Licht en donker

In deze tijd kloppen ook vele hooggevoeligen/hoogsensitieve personen (HSP’s) of ouders van hooggevoelige kinderen bij mij aan voor hulp, advies en begeleiding. Het is elke keer weer fantastisch deze mensen met bijzondere kwaliteiten in mijn praktijk te mogen ontvangen. Deze gevoelige, prachtige, uitzonderlijke en karakteristieke zielen komen met de insteek begeleid of geholpen te worden beter met hun gevoel te leren omgaan of hun spiritualiteit en gaven nog sterker te ontwikkelen. Maar in de meeste gevallen zien zij (grotendeels) over het hoofd dat ze dan met hun innerlijke kracht en hun donkere kant aan de slag moeten (willen) gaan. Vaak is dat ook een te zware taak om alleen te volbrengen. Ze neigen ernaar alleen hun gevoelskant en lichte kant nog sterker te ontwikkelen, aangezien dat hun kracht is. Wat ik hen dan uitleg is, dat het één niet zonder het ander kan en onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Je kracht ís je zwakte en vice versa! Je kunt simpelweg niet je gevoelige kant ontwikkelen, zonder je kracht ook te ontwikkelen. Andersom kun je niet sterk zijn en in je kracht komen te staan, zonder ook je “zwakke kant” (ik noem dat unieke kwaliteit of sensitiviteit) aan te durven kijken en je gevoeligheid op te zoeken. Zo blijf je altijd uit balans. Als je niet naar het één wil kijken, kom je ook niet verder met het ander, dat is nu eenmaal de weg.

Ik adviseer hen dan ook altijd gebruik te maken van beweging, rust en natuur en liefst heb ik dat ze aan gevechtsport of weerbaarheidstraining gaan doen, in elk geval een sport waarbij ze zich senang voelen, zichzelf tot expressie kunnen brengen en die wat vraagt op mentaal en fysiek gebied. Zelf bieden we het hele jaar door Workshops Bewust Hardlopen aan, waarbij we mensen in contact brengen met de natuur, hun lichaam en leren op gevoel, prettig en blessurevrij te lopen. Dit wordt altijd enorm gewaardeerd en het werkt. Want als je gevoelig bent en je unieke kwaliteiten en capaciteiten wilt neerzetten in deze wereld, komt daar wel wat kracht en assertiviteit bij te pas om je pad te kunnen blijven volgen. Zonder aarding is het per slot van rekening ook onmogelijk om spiritualiteit te ontwikkelen, zonder de bodem onder je voeten te verliezen en te verdwalen. Ook moet je goed zorgen voor je eigen gezondheid en in je kracht staan, als je iets voor een ander wil betekenen. Dat is onvermijdelijk en zul je altijd centraal moeten stellen.

Natuurlijk willen we niet het pad van het ego volgen, maar ons eigen karakter beter ontwikkelen. Wat ik deze mensen uitleg, is dat het juist als je in je kracht staat, minder vaak tot conflicten zal komen en dat het gaat om via de liefdevolle weg je eigen leven en mogelijkheden te creëren om je eigen unieke kracht naar buiten te kunnen brengen. Dan zul je eerst die kracht in jezelf moeten kunnen raken, pakken en leren hanteren. Pas dan zul je met je gevoeligheid iets kunnen betekenen in deze wereld en kan jouw gave de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. Dat is een boodschap die maar zelden wordt begrepen en ik zie het als een zegen dit aan mensen te mogen overbrengen.

Ook vragen ze zich veelal af, waarom hun weg met zoveel ontberingen, teleurstellingen en pijn gepaard gaat en of dat niet anders kan. Ze zouden niets liever willen dan altijd in het licht blijven en op deze manier liefdevol kunnen groeien, een mooie gedachte die ik hen ook vooral adviseer vast te blijven houden. Inmiddels zijn er gelukkig ook tools en mogelijkheden die het allemaal een stuk minder heftig kunnen doen verlopen door het maken van bewuste keuzes. Ik leg hen echter ook uit dat ze hun donkere kant en verleden mogen leren koesteren en alleen zo hun lichte kant ook tot zover hebben kunnen ontwikkelen. Dit levenspad zegt namelijk alles over wie jij bent en wat jouw kernkwaliteiten zijn. Dan gaan ze ook deze duistere kant van zichzelf waarderen, komen ze uit een eventuele slachtofferrol en gaan zien wie ze werkelijk zijn en wat hun kracht is. Want als je door deze donkere tijden en gebeurtenissen niet wordt uitgedaagd, hoe kun je anders groei in het licht realiseren? Het donkere is er om ons de weg te wijzen naar het licht, naar onze ware potentie.

Een leraar van mij omschreef het ooit heel mooi. Je komt als een ruwe diamant in het leven en door het pijnlijke schuren wordt je juist die prachtig mooie diamant die fonkelt en schittert. Als je dat proces niet aangaat, blijf je altijd een ruwe diamant, maar benut je niet je talenten en mogelijkheden die jou toekomen. Dan zul je nooit weten wie je had kunnen zijn.

Balans

Kortom, yin en yang brengen balans, maar ook beweging. Dat is niet tegenstrijdig, maar logica. Ik kan er nog lang en dieper op ingaan, ook voor wat betreft het geestelijke, fysieke en energetische lichaam. Maar dat is iets voor in een volgend blog, om niet langdradig te worden en jullie te overvoeren. Ik kom er later graag nog een keer op terug en hoop jullie hiermee geïnspireerd te hebben om zowel naar yin als yang te kijken in jullie eigen leven en beiden te omarmen om in je kracht en balans te komen en te kunnen groeien voor een gelukkig en gezond leven. En natuurlijk help ik daar graag bij waar en hoe ik kan.

Contact

Interesse om met mij in contact te komen? Dat kan natuurlijk! Ik sta altijd open voor een vrijblijvend gesprek om elkaar beter te leren kennen en vandaar uit te bekijken wat ik voor jou kan betekenen en hoe ik jou kan ondersteunen bij het behalen van jouw doelen en wensen, of beter … het verstandig volgen van je gevoel.  Bel 088 – 505 55 50, mail naar challengecare@ziggo.nl of gebruik ons contactformulier. Ik kijk ernaar uit jou te ontmoeten!

Met gemotiveerde, hartelijke groet,

 

Bianca Coenen

Lifestyle ondernemer, (Voedings- Lifestyle) Coach-Counselor, Massagetherapeute