Chakratransformatie

De afgelopen jaren is het trillingsniveau van de energie op aarde zodanig veranderd dat dit bij de meeste mensen problemen oplevert in de doorstroming van de energie in het lichaam. Als de energie niet meer optimaal kan doorstromen, raakt het lichaam uit balans en veroorzaakt dit klachten van uiteenlopende aard. Bij de een manifesteert zich dit in psychische klachten of onrust, bij de ander veroorzaakt het lichamelijke klachten, zoals moeheid, futloos zijn, spanningsklachten, vastzittende spieren of in een later stadium serieuze(re) ziektebeelden.

Door deze snelle energetische verandering die momenteel op aarde waarneembaar is, is de aura van kinderen (uit het zogenoemde huidige aquariustijdperk) tegenwoordig een stuk breder dan de aura waarmee de eerder geborenen (uit het zogenaamde vissentijdperk) op de wereld gekomen zijn, ook werkt het energiesysteem anders. Dit verschijnsel kan de nodige blokkades veroorzaken in ons energiesysteem waardoor we  niet altijd meer optimaal kunnen functioneren. De reguliere zorg kan vaak niets vinden omdat er sprake is van vage klachten en er niet direct naar energetische oorzaken wordt gezocht. Ook de kinderen van nu (nieuwetijdskinderen) ervaren de nodige blokkades van de genoemde veranderingen, die zich op alle mogelijke manieren kunnen manifesteren bij het kind.

Door een chakratransformatie te ondergaan worden als gevolg van een betere doorstroming van energie 90% van alle energetische blokkades vanzelf opgelost. De overige 10% van de blokkades die na de transformatie nog aanwezig zijn, kunnen via een speciale en bijzonder simpele regressiemethode worden weggenomen zonder zware gesprekken of methoden waarbij emotionele blokkades moeten worden doorgeworsteld of een diepe hypnose nodig is. Deze “nieuwe” energie (ook wel Shafierha energie genoemd) biedt daarmee ook vele nieuwe mogelijkheden! Men kan met deze methode vrij eenvoudig gericht allerlei problemen, klachten en vraagstukken aanpakken en oplossen. Zo is ook het lichaam (voor zover mogelijk) in staat zichzelf te herstellen. Door het loslaten van onnodige ballast komt u dichter bij u zelf en kunt u ook veel makkelijker uw gevoel en intuïtie volgen. Het is tevens een ideale methode om ouders en kinderen op hetzelfde energetische en bewustzijnsniveau (dus dichter bij elkaar) te brengen. Ze begrijpen elkaar dan beter en het contact verloopt makkelijker. Hetzelfde geldt voor het contact met dieren.

Zelfs op zakelijk gebied heeft een chakratransformatie u veel te bieden. Als u namelijk de blokkades in uw ziel en onderbewustzijn opruimt, kan ook op dat gebied de energie beter gaan stromen en gaan er dingen voor u gebeuren waar het eerder stagneerde. Als uw blokkades zijn opgelost, denkt u simpelweg eerder in oplossingen dan dat u problemen ervaart, er komt beweging en ruimte in de zaak, u krijgt inspiratie en inzichten, gaat weer gezonde en succesvolle verbindingen aan. Daarnaast maakt u als u uw gevoel kunt volgen en goed in contact staat met uw eigen kracht, altijd de juiste keuzes en zult u daardoor ook succesvol zijn in wat u doet.

Werkwijze

De aanpak bestaat uit het magnetiseren van de zeven hoofdchakra’s, waarbij twee chakra’s per keer kunnen worden getransformeerd. In totaal zijn voor de hele transformatie op deze manier een viertal sessies nodig. Daarna worden minimaal 2 à 3 vervolgbehandelingen aanbevolen om gericht aan uw belangrijkste punten en de reden van uw komst te werken. Hoe vaak en met welke regelmaat u dient te komen is sterk afhankelijk van de persoon en van uw individuele wensen.

Achtergrond

Om deze methode aan te leren is de opleiding tot Transformatiemedewerker c.q.  Lichtwerker gevolgd bij “De Bron” te Rheden. Daarnaast worden jaarlijks minimaal 3 à 4 intervisiedagen gevolgd om de kennis actueel en op peil te houden.

Een betere doorstroming van energie is in vele opzichten gezonder en werkt op alle mogelijke fronten positief door.

www.de-bron-cl.nl

Lees hier een ervaringsverhaal