RUNNING…. Cheaper, healthier and more fun than Therapy!

Hardlopen werkt goed tegen werk gerelateerde vermoeidheid.

Regelmatig hardlopen werkt goed tegen werk gerelateerde vermoeidheidsklachten. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Juriena de Vries van de Radboud Universiteit.

De Vries vergeleek bijna 200 proefpersonen verdeeld over twee groepen. De ene groep ging zes weken lang drie keer per week een uurtje rustig hardlopen. De andere groep bleef op de wachtlijst staan en begon na zes weken alsnog met hardlopen. Daarnaast keek ze naar de relatie tussen lichaamsbeweging en burn-out in een langetermijnstudie onder ruim tweeduizend werknemers.

Zij ontdekte dat werkenden én studenten die drie keer per week een hardloopsessie deden na zes weken minder moe waren. Dat is ook onze ervaring, het geeft energie en dat is ook medisch te verklaren. Daarnaast sliepen deze mensen ook beter, maakten ze minder cognitieve fouten en hadden ze minder moeite om inspannende cognitieve taken uit te voeren dan de stilzitters. De hardlopers voelden zich na afloop van de zes weken hardlopen beter in staat om hun werk te doen dan de controlegroep. Deze gunstige effecten hielden aan: ze werden ook nog gevonden twaalf weken na de interventie. Ik hou er dan ook persoonlijk niet van dit in een besparing in ziekteverzuimkosten uit te drukken, zoals dat in de branche veelvuldig gebeurd, maar veel liever op vernieuwde wijze, uit te drukken in succesvoller zijn in wat je doet. Je levert een betere prestatie en bent creatiever, hetgeen we beter niet in een kostenbesparing, maar in een positieve outcome in de vorm van kwaliteit, dienstverlening en resultaat uit kunnen drukken, hetgeen weer niet in geld is uit te drukken, maar zich als vanzelf in omzet en winst zal vertalen.

Opstarten met hardlopen vereist een goede begeleiding

Opvallend was dat sommige werknemers in de hardlooptherapiegroep nooit begonnen met hardlopen. Anderen haakten af tijdens de hardlooptherapie. Dat zien we ook terug in de grotere ondernemingen die via een Arbocontract wat standaard startersgroepen inhuren voor de medewerkers, waarbij met weinig beleid en oog voor het individu een groepsaanpak wordt gekozen waarbij de link tussen de werkgever en werknemer totaal ontbreekt, het vaak ook schort aan het qualitycontact tussen hardlooptrainer en de hardlopers. Daar stond tegenover dat sommige deelnemers uit de controlegroep, tegen de bedoeling in, juist meer gingen bewegen tijdens de wachtperiode. Daar ligt overbelasting op de loer. We zien dan ook vaak dat helaas een grote groep van deze startende hardlopers toch geblesseerd raakt in de opstartfase, aangezien 80% van alle blessures in de opstartfase gebeurd.

De hardlooptherapie werkte alleen voor werknemers die de hele ‘kuur’ afmaakten. Het is dus belangrijk dat de hardlooptherapie zo georganiseerd wordt dat deelnemers de hardloopsessies ook echt kunnen bijwonen. Dat is ook onze visie, wij bevelen dan ook niet alleen vooraf goede voorlichting aan, maar ook begeleiding op maat, betrokkenheid, goede communicatie met de groep en niet minder belangrijk, ook “afterservice” om blijvend resultaat en een daadwerkelijke lifestylechange te creëren. Met onze workshops Bewust Hardlopen spelen wij daarop in. Wij werken samen als team, bestaand uit een ervaren Atletiektrainer en een Therapeute/Coach-Counselor, gericht aan communicatie en begeleiding van de groep en leveren maatwerk op het gebied van de opstart.

Doorbreek de vicieuze cirkel

In een andere studie vond De Vries dat deelnemers met meer werkgerelateerde vermoeidheidsklachten minder bewogen. Tegelijkertijd vond ze dat mensen die meer lichaamsbeweging kregen juist minder werkgerelateerde vermoeidheidsklachten ervoeren. Hoewel het dus belangrijk is om regelmatig te bewegen bij vermoeidheid, zorgt dezelfde vermoeidheid ervoor dat het lastig is om dit te doen. Ook wijst dit resultaat op een vicieuze cirkel waarin vermoeidheid zorgt voor minder lichaamsbeweging en deze verminderde lichaamsbeweging weer tot meer vermoeidheid leidt en omgekeerd… Wij (er- en her)kennen dit proces en bieden dan ook coaching aan, motiveren, ondersteunen en begeleiden de groep hierbij. Dat werpt zijn vruchten af.

Start rustig en bewust

Volgens de promovenda is hardlopen dus een goedkoop en toegankelijk medicijn zonder negatieve bijwerkingen. Toch waarschuwt ze om niet te hard van stapel te lopen: “Bouw het actiever worden langzaam op, zodat vermoeidheid niet toeneemt. Begin met bewegen op een lage intensiteit waarbij de ademhaling en de hartslag versnelt en praten nog mogelijk is. Zorg ook voor een dag rust tussen de hardloopsessies”. Onze workshops Bewust Hardlopen zijn daarbij een ideale opstart pur sang. Met de juiste begeleiding en een loopschema op maat worden de deelnemers stapsgewijs en individueel begeleid het (hard) lopen bewust en geleidelijk op te bouwen. Daarbij wordt ook aandacht besteedt aan een goede warming-up en cooling down, ademhaling, houding, techniek, bewustzijn, de juiste opbouw, maar tevens fun en het groepseffect. De lopers worden middels en Besloten Facebookgroep gemotiveerd en geïnformeerd, kunnen hun ervaringen delen en kunnen op het gebied van massage, (lifestyle)coaching en voedingsadviezen naar behoefte en wens begeleid worden richting een goede gezondheid, fitheid, leef- en loopstijl. Er wordt veelvuldig geëvalueerd en het verloop wordt tevens gemonitord. De communicatielijnen  zijn en blijven kort, we zijn benaderbaar tijdens de opbouw en informeren de deelnemers bij iedere fase. Plezier en gezondheid staat voorop. Prestatie is van ondergeschikt belang en volgt als vanzelf uit deze succesvolle aanpak. Ook ervaren hardlopers constateren met deze aanpak dat ze op ontspannen wijze beter presteren met minder blessures en een lagere hartslag.

Raadpleeg voor meer informatie de pagina Bewust Hardlopen op deze site, onze Facebookpagina, of neem vrijblijvend contact op met Challenge&Care.

 

Like, Follow & Share ons op Facebook en Linked-in als je denkt dat deze informatie ook voor iemand anders interessant en belangrijk kan zijn. Dank.