COMPLEMENTAIR Care

Het BESTE van 2 WERELDEN

Bijna 80% van alle mensen met (chronische) klachten gaat, naast hun reguliere zorg, ook op zoek naar alternatieve zorg en therapie, zo blijkt uit onderzoek. We weten tevens uit ervaring dat maar liefst 80% van je gezondheid afhankelijk is van leefstijlfactoren. Ook dat is uitgebreid met onderzoek onderbouwd.
Voor ons is dit reden genoeg om het beste van deze 2 werelden te verenigen om zo de best mogelijke complementaire zorg te bieden. Met complementaire zorg bedoelen we, dat wij niet geheel onafhankelijk te werk gaan met alternatieve therapie, maar dat wij hiermee nauw aansluiten op je reguliere zorg en zo nodig en indien gewenst in overleg met jou contact leggen en in het verlengde ervan samenwerken. Wij hebben het diepste respect voor de zorg die je ontvangt en waar je nu omwille van je gezondheidssituatie voor kiest. We zijn ervoor opgeleid hier naadloos op aan te sluiten.
Onze Gezondheids en Life(style) Coach / Massagetherapeute heeft hiervoor diverse erkende Hbo-opleidingen gevolgd, aangevuld met uiteeenlopende specialisaties en is tevens geregistreerd bij de NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches)

Complementaire therapie

Bij Challenge&Care kun je ten aanzien van complementaire therapie denken aan Ayurvedische consulten en massages, aroma- en bloesemtherapie, energetische therapie, leefstijladviezen en -coaching, wervelcorrectie, massagetherapie, orthomoleculair suppletie advies, voedings- en detoxadvies.
Volgens de Ayurveda is het zelfs zo dat als je tijdig en preventief disbalans opspoort en alternatieve therapie inzet, reguliere behandelingen mogelijk achterwege kunnen blijven. Dat is mooi, omdat de natuurlijke weg je lichaam, geest en ziel altijd minder schade berokkent en dus een vriendelijkere weg is. Dat neemt niet weg dat reguliere zorg soms onmisbaar en noodzakelijk is.
Je kunt daarom bij ons, indien je gezondheidsklachten hebt, kiezen voor een Gezondheids Plan en ter preventie kiezen voor een Preventie Plan, al naar gelang je gezondheidssituatie, doelen en wensen. Het combineren van je reguliere zorg en alternatieve therapie zal, mits juist en complementair toegepast, tot een optimaal resultaat leiden. Ook dat blijkt uit onderzoek.

 

Wil jij het beste van 2 werelden combineren en de kracht van de natuur, communicatie en samenwerking benutten om jouw optimale gezondheid te creëren?
Dan is deze (pre)care écht iets voor jou!

 

DIT IS WAT JE ONTVANGT:

  1. Gratis intakegesprek à € 0,00
  2. Uitgewerkt advies in Gezondheids- c.q. Preventieplan à € 75,00 (online slechts € 49,00)
  3. Gezondheidsconsult à € 75,00

 

Deze Care kost totaal € 150,00 (online/telefonisch slechts € 124,00).

 

NB:  Afhankelijk van het Gezondheids- c.q. Preventieplan van je keuze, ontvang je het bedrag van deze COMPLEMENTAIR Care helemaal of gedeeltelijk retour! Lees hieronder meer…

 

Werkwijze COMPLEMENTAIR Care

Nadat je deze care geboekt hebt, plan je via de afsprakenpagina het GRATIS INTAKEGESPREK. Andersom kan natuurlijk ook. Na het intakegesprek ontvang je van ons de Gezondheidsvragenlijst voor een grondige anamnese. Naar aanleiding daarvan stellen we een op jouw wensen, situatie en eventueel klachtenbeeld afgestemd Gezondheids of Preventie Plan op.

Indien je voor een Gezondheids consult in onze praktijk kiest, ontvang je het voor jou persoonlijk uitgewerkte Gezondheids of  Preventie Plan daar en lichten we dit uitgebreid toe. Later ontvang je het ook per mail om te bewaren en nog eens na te lezen. Bij het online consult, ontvang je het Gezondheids of Preventieplan per mail en bespreken we dit telefonisch  of indien gewenst via beeldbellen met je.

Het Gezondheids consult van je keuze kun je wederom zelf boeken via onze afsprakenpagina op deze site.

In het Gezondheids of Preventie Plan wordt eveneens een persoonlijk Gezondheids of Preventie Coaching Plan opgenomen. Dit, omdat we weten dat het tot betere resultaten leidt en velen het nodig hebben. Aan jou de keuze of je hiervoor wil gaan. Je kunt kiezen uit een maand-, kwartaal-, halfjaar- of een jaarplan. Na het consult kun je zelf een keuze maken voor het plan van je voorkeur. Deze optie is uiteraard geheel vrijblijvend.

Gezondheids of Preventie Coaching Plan

Wil je je echt actief inzetten om jouw optimale gezondheid te creëren en kun je daarbij wel wat extra motivatie, hulp en  structuur gebruiken? Boek dan jouw Gezondheids of Preventie Coaching Plan! Dan ontvang je een persoonlijke Gezondheids Coach die je pro-actief en betrokken ondersteunt jouw gewenste doelen te bereiken.

Je kunt kiezen tussen een traject van 1 maand, een kwartaal, half jaar of een jaar support!

De juiste mindset bepaalt je resultaat!

Tot slot plan je zelf, indien van toepassing, de massages of coachingsessies uit het plan van je keuze in via de afsprakenwidget.

Kortingen als beloning voor je commitment

Als je kiest voor het kwartaalplan ontvang je een korting ter hoogte van 25% van de kosten van de COMPLEMENTAIR Care retour, bij het halfjaarplan ontvang je 50% van de kosten van de COMPLEMENTAIR Care retour en als je kiest voor het jaarplan, ontvang je het gehele bedrag van deze COMPLEMENTAIR Care retour.

Het mooie is dat je deze challenge altijd kunt combineren en/of opvolgen met alle andere trajecten bij Challenge&Care! Zo werk je stapsgewijs op een fijne manier aan jouw optimale gezondheid!

Natuurlijk ben je altijd vrij even contact op te nemen voor je vragen of advies. Van harte welkom!

Combineer het BESTE van 2 WERELDEN voor jouw OPTIMALE GEZONDHEID!

 

 

Dit persoonlijke advies en begeleiding wordt je gegeven door Gezondheids- en Lifestyle Coach en Orthomoleculair Suppletie en Detox Consulente Bianca Coenen.

Bianca Coenen

Met hartelijke, gezonde groet,

Challenge&Care

Consult: COMPLEMENTAIR Care Online
Consult: COMPLEMENTAIR Care Praktijk