Nieuwe visie, nieuwe look Challenge&Care

Vernieuwde visie

Challenge&Care heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om in de praktijk meer kennis en ervaring te vergaren om te zorgen voor het best mogelijke resultaat bij alle cliënten. Dit heeft zich gelukkig mogen vertalen in vele tevreden klanten en oplossingen waar er geen hoop meer was. Wij zijn intens dankbaar voor deze resultaten en het werk dat wij hebben mogen en kunnen doen en willen dan ook graag op deze manier meer betekenen voor meer mensen.

Om dit te kunnen bereiken, hebben we deze visie uitgewerkt in een vernieuwde, integrale aanpak die werkt, met daarop gebaseerde, nieuwe plannen voor de toekomst. Dit zult u terug zien in:

  • Een nauwere en intensievere samenwerking met reguliere zorgverleners, instanties, arbodiensten, partners en andere organisaties;
  • Een betere kwaliteit van de complementaire zorg;
  • Een betere communicatie, zowel met u als cliënt als met de omgeving en de diverse partijen die een rol spelen;
  • Een duidelijke, integrale en holistische aanpak volgens eigen visie voor een beter en sneller resultaat;
  • Coaching en counseling voor een betere begeleiding, ondersteuning en daardoor een optimaal resultaat. Samen sterker;
  • Werken volgens kwaliteitssystemen. protocollen en structuur voor een duidelijke en doelgerichte aanpak en een beter resultaat;
  • Toepassing van een systemische aanpak in de vorm van diverse opstellingen;
  • Werken in groepen, teams en workshops om meer mensen te kunnen bereiken. Delen is vermenigvuldigen;
  • Nieuwe plannen voor de toekomst, waarover tzt meer…

Wat betekent dit voor u?

Voor u als cliënt betekent dit dat u een duidelijke, heldere en zeer resultaatgerichte aanpak en visie kunt verwachten, waarbij er desondanks sprake is van maatwerk. Ook dat er integraal met u mee wordt gedacht en proactief samen wordt gewerkt om het beste resultaat te garanderen. U kunt meer aandacht en een beter resultaat verwachten in een zo kort mogelijke tijd. Uw kostbare tijd is die van ons. Uw inzet en inspanningen zijn onze basis en in het verlengde daarvan werken wij samen aan uw doelen, gezondheid, geluk en succes.

Deze vernieuwde visie willen wij graag zichtbaar maken in de vorm van een vernieuwde uitstraling die hierbij past. Daarom kunt u vanaf heden onze oude, vertrouwde huisstijl in een nieuw jasje zien, volgens ons nieuwe logo, dat wij u hierbij met trots presenteren!

Wij hopen in de toekomst vanuit deze nieuwe visie vanuit het hart meer voor u te kunnen en mogen betekenen.

 

Met hartelijke, gezonde groet,

 

Bianca Coenen

Massagetherapeut, Coach-Counselor, Voedingsconsulent