Massage voor mensen in risicogroepen

Een afspraak maken in tijden van de coronacrisis…

 

Bijzondere maatregelen

Ondertussen zijn ook onze deuren gelukkig alweer een tijdje open. In eerste instantie maakten we echter nog alleen afspraken met mensen waarvan we met vrij grote zekerheid wisten dat ze gezond zijn. Voor de mensen die onder de risicogroepen, zoals gedefinieerd door de RIVM, vallen gelden per 1 juli 2020 bijzondere maatregelen, waarbij alle risico’s tot het absolute minimum beperkt worden. Je kunt onder strikte voorwaarden een afspraak maken als je behoort tot de groep kwetsbare mensen, zoals deze door hen is gedefinieerd en door onze Beroepsorganisatie in samenwerking met diverse organisaties, waaronder het RIVM en een Infectiepreventiedeskundige op het gebied van Covid-19, is aangevuld.

Uitmuntende resultaten

We baseren ons bij onze werkwijze in de basis op de richtlijnen zoals deze door het Kabinet zijn verstrekt en de leidraad die voor onze gehele beroepsgroep is afgegeven en door de diverse brancheorganisaties, waarbij wij zijn aangesloten, aan ons is verstrekt. Wij zijn dankbaar voor deze goede ondersteuning en uniforme richtlijn, waarmee we de gewenste zorg weer voor een groot deel kunnen leveren. Inmiddels kunnen wij met trots vermelden dat de resultaten uit ons klantentevredenheidsonderzoek (onder andere rondom onze coronamaatregelen) uitmuntend zijn.

Gezondheidscheck, goedkeuring en toestemmingsverklaring vooraf

Om te bepalen of je in één van de risicogroepen valt, doen wij een telefonische triage / gezondheidscheck vooraf met je Op basis van dit gesprek / ingevulde digitale formulier kan een afspraak gemaakt worden. Indien je in één van de hieronder omschreven risicogroepen valt, kun je een afspraak inplannen, mits je vooraf goedkeuring hebt ontvangen van je behandelend Arts of Verpleegkundige en je daarvoor zelf tevens een toestemmingsverklaring afgeeft.

Mocht je na de gemaakte afspraak toch (lichte) klachten krijgen dan verzoeken wij je de afspraak te annuleren. Natuurlijk hanteren wij strikte voorzorg- en hygiënemaatregelen. Lees daarover meer op de speciale pagina over onze coronamaatregelen.

Voor alle duidelijkheid

Je behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM (en nader gespecificeerd door onze gespecialiseerde Beroepsvereniging), als je:

1. 70 jaar en ouder bent;
2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) bent en in één van de onderliggende categorieën valt:

 • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daarvan zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn;
 • Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog;
 • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties;
 • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie;
 • Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan;
 • Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben;
 • Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen;
 • Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling, die in behandeling zijn of in de palliatieve of terminale fase verkeren, waardoor hun weerstand ernstig verzwakt is;
 • Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts;
 • Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2;
 • Mensen met ernstige leverziekte;
 • Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

Je hebt namelijk een grotere kans om ernstig ziek te worden als je besmet wordt met het nieuwe coronavirus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is. Wij nemen daarin als vanzelfsprekend onze verantwoordelijkheid en nemen geen enkel risico. 

Wees extra voorzichtig. Als je in de bovenstaande risicogroep valt en toch een afspraak wilt maken, gaan wij na je toestemmingsverklaring en goedkeuring van je Arts of Verpleegkundige met je in gesprek over of deze risico’s de behandeling/massage waard zijn. 

Onze alternatieven

Indien je in één van de risicogroepen valt en niet langs kunt of hoeft te komen voor een behandeling of massage die fysiek contact vereist, houden wij de richtlijn aan, die het Kabinet daarvoor verstrekt, namelijk dat deze afspraken online blijven plaats vinden, totdat er weer meer ruimte is hiervoor. Dit om onnodig reizen en contact vooralsnog zoveel mogelijk te beperken.

Om je toch optimaal van dienst te kunnen zijn in deze moeilijke en uitzonderlijke periode, bieden wij diverse mooie, nieuwe trajecten aan, waarmee je met onze support zelf aan je gezondheid kunt werken. En het mooie is….de komende tijd komen er steeds meer nieuwe, leuke en inspirerende trajecten bij om te werken aan jouw optimale gezondheid en geluk! Dus blijf ons volgen en schrijf je in voor onze nieuwsbrieven, mocht je dat nog niet gedaan hebben. 

 

Kies hier jouw traject

 

Gun het jezelf! Jij bent de allerbelangrijkste persoon in je leven.

We zullen je uiteraard over de verdere ontwikkelingen en mogelijkheden blijven informeren en wensen je een goede gezondheid en veel geluk toe!

 

Met hartelijke groet,

Challenge&Care

 

Datum: 29-07-2020

Bronnen: RIVM, RIAS, NGS, Netwerk Massage bij Kanker, RBCZ (CAM-Sector breed, leidraad infectiepreventie Covid-19)