Geslaagde Info Dag voor chronisch zieken in Kerkrade

                                       

Vandaag was Challenge&Care aanwezig op een zeer gewaardeerde en goed bezochte Info Dag voor chronisch zieken in Kerkrade.

Het was een mooie, strak georganiseerde dag in samenwerking met de juiste zorgprofessionals en organisaties die de geïnteresseerde chronisch zieken te woord konden staan, voorzien hebben van de nodige informatie en ook voor een gezellige en leerzame dag hebben gezorgd. De aanwezigen gaven aan het een bijzonder nuttige dag te hebben gevonden. Maar dat niet alleen. Ook voor ons als zorgprofessionals was het enorm waardevol ervaringen uit te kunnen wisselen om van te kunnen leren en groeien, maar vooral om te verbinden. Verbinden als schakels met elkaar om samen een groot en sterk netwerk te vormen voor deze mensen die dat zo nodig hebben en verdienen. Dat zijn wij niet alleen hen, maar ook onze samenleving en onszelf verplicht.

Indrukwekkend was de goede sfeer en perfecte instelling en insteek die alle aanwezige professionals hadden, alle neuzen in één richting en ten dienste van de patiënt. Bijzonder prettig en mooi om zo samen te komen met hetzelfde doel, namelijk de best mogelijke zorg en informatie geven op een zo goed mogelijke, fijne en duidelijke manier. Erg positief en hoopgevend was verder ook de aanwezigheid van bijvoorbeeld stichting “Mens achter de Patiënt”, een initiatief van studenten die het anders en beter willen doen, alsook de betrokkenheid van de Gemeente, sponsoren etc. Zo was elke schakel essentieel en uniek.

Dit initiatief is in het leven geroepen om een betere nazorg en informatieverschaffing te creëren voor alle chronisch zieken die dat nodig hebben en is een opzet naar een lotgenotencentrum, waar niet alleen tijdens dit soort Info Dagen, maar vooral continu de juiste informatie kan worden doorgespeeld aan de chronisch zieke die dat nodig heeft.

Al met al een succesvolle dag waar we tevreden op terug kunnen kijken en die absoluut voor voldoende inspiratie en verbinding heeft gezorgd om betere zorg te kunnen verlenen en ontwikkelen in de toekomst.

Graag wil ik via deze weg in het bijzonder ook Lieky van der Velden enorm bedanken, die dit geweldige initiatief heeft genomen en mogelijk heeft gemaakt. Alleen door haar enthousiasme, positivieit, doorzettingsvermogen, mensenkennis, organisatietalent, drive, inzichten en inzet kon dit als zodanig gerealiseerd worden. Echt iets om trots op te mogen en kunnen zijn!

 

Door: Bianca Coenen

Massagetherapeute, Coach-Counselor, Lifestyleondernemer