Fibromyalgie: tussen de oren en niet te genezen?

“Hier moet u maar mee leren leven…”

Patiënten die al langer leven met Fibromyalgie zullen het allemaal herkennen. Er zijn nog altijd artsen die, bij in hun ogen gebrek aan bewijs voor de ziekte Fibromyalgie (ook wel weke delen reuma genoemd), deze serieuze klachtenbeelden die er niet om liegen, onvoldoende erkennen. Gelukkig zijn er echter steeds meer mensen in de reguliere zorg die dit weldegelijk doen en cliënten die in mijn praktijk komen, worden dan ook vaak al begeleid middels Fysiotherapie, pijnmedicatie, ontstekingsremmers, staan onder behandeling van een Osteopaat en/of nemen deel aan een Fibromyalgie zwemgroep etc. Maar in hoeverre zit deze ziekte nu daadwerkelijk “tussen de oren” en nog veel belangrijker is de vraag: “Is het echt niet te genezen?”. Deze reguliere behandelingen en benaderingen gaan daar in elk geval van uit. Cliënten komen hier dan ook na de mededeling “Hier moet u maar mee leren leven, wij kunnen niets meer voor u doen…” omdat ze zichzelf gelukkig nog niet opgegeven hebben en ook niet op medicatie willen blijven functioneren, voor zover je dat functioneren kunt noemen.

Veel mensen met Fibromyalgie vonden de afgelopen jaren de weg naar mijn praktijk, om uit te proberen of massage baat heeft bij hun klachten. In de beginjaren was er niets te vinden over fibromyalgie en massage. Het zou niet helpen, maar er zouden wel mensen zijn die “dachten” er baat bij te hebben. De mensen die bij mij kwamen gaven dat ook aan. Hun klachten logen er niet om, ik heb dan ook nooit aan hen getwijfeld. Na de massage hadden ze meer bewegingsvrijheid, waren ze soepeler en hadden minder pijn, voor mij voldoende redenen om die massages aan te blijven bieden natuurlijk. Maar het bleef terug keren en het eindigde dan ook vaak in een soort van abonnement op massages en andere hulpverlening. Ik bleef zoeken naar manieren om deze mensen beter van dienst te kunnen zijn. In mijn ogen moest er toch verder herstel mogelijk zijn, ik kon dit niet geloven en ook niet zo accepteren.

Nieuwe ontwikkelingen

Ondertussen heb ik veel bijgeleerd, zowel in het algemeen, alsook op het gebied van het klachtenbeeld van Fibromyalgie en mijn vakgebied. Onlangs volgde ik nog een specialisatietraining over de nieuwste ontwikkelingen en massagetechnieken op het gebied van Massage bij Reuma en Fibromyalgie, die ik inmiddels naar tevredenheid toepas. Het blijft lastig, maar inmiddels kan ik zeggen dat ik héél veel heb kunnen betekenen voor mensen met de ziekte Fibromyalgie. Een totaalaanpak werkt, maar is niet altijd nodig om resultaat te bereiken. Samen met de cliënt, bekijk ik wat de beste insteek is en wat voor hem of haar prettig is en werkt. Dat is holistisch maatwerk.

Aandacht

Altijd begin ik met een aandachtige kennismaking, een goed gesprek, ook over de mogelijkheden en daarop volgend een massage die op het klachtenbeeld van dat moment is afgestemd. Dat doet altijd goed, ik krijg daarop de reacties dat alleen al hoop en een luisterend oor oplucht, de massage bevrijdend en ontlastend werkt, energie geeft door een betere doorstroming en zorgt voor een betere nachtrust en dus een opstap naar herstel. Beloftes doe ik niet, ik spreek wel de hoop uit dat ik 10% verbetering voor ogen heb. Dat is vaak haalbaar en al de moeite waard voor ieder mens met chronische klachten, je creëert geen valse hoop. In werkelijkheid is mijn doelstelling met Challenge&Care 80% verbetering bij chronische klachten. Dat zeg ik niet, maar is mijn insteek, aangezien onderzoek heeft aangetoond dat je 80% van je gezondheid zelf kunt beïnvloeden. Dus daar ga ik voor. Maar ik laat dit verder vrij en laat ook de natuur het werk doen.

Positieve mindset

Na deze massage en dit gesprek met een positieve mindset (onderzoek heeft namelijk aangetoond dat herstel voor 30% beïnvloedbaar is door een positieve mindset en geloven in je herstel, daar werk ik dan ook graag mee, dat is bijna 1/3e van je mogelijkheden!!!), is het bijna altijd zo dat de energie van iemand toeneemt en men positiever in het leven staat. Verbetering geeft hoop, hoop doet leven. Dan gaan we verder en ontvang ik als vanzelf het vertrouwen en interesse om ook meer te kunnen en mogen bieden. Leefstijl, beweging, werk, relaties en voeding worden meegenomen. Al naar gelang men dit wil delen en daaraan wil werken, gaan we daar samen in. Niets moet, alles mag. Ik werk onvoorwaardelijk in het verlengde van mijn cliënten en heb daarin geen verwachtingen of oordeel.

Coaching, out of the box

Ook coach ik op het accepteren van wat niet meer kan en bekijken we samen vaak de mogelijkheden tot aanpassingen waar het moeilijk gaat, ook dat geeft energie. Go with the flow. En met deze aanpak, die de coachee en ik samen bepalen, heb ik menig “fibromyalgiepatiënt” (het is goed veel van een klachtenbeeld te weten, maar ik denk en praat liever niet in beperkende hokjes maar out of the box) in zoverre “genezen” dat de chronische ziekte geen dusdanige impact meer heeft op het dagelijkse leven, maar slechts een bijzaak is. Daar streef ik naar en dan spreekt zo’n “patiënt” van genezing. Je hebt optimaal gebruik gemaakt van het herstelvermogen van het lichaam en de mogelijkheden van de cliënt. Mijn eerste doel is pijnvrij zijn en kwaliteit van leven. Ik zal mij altijd inzetten om dat voor iedereen mogelijk te maken, in zoverre dat kan. Dan weet je in elk geval dat je er alles uit hebt gehaald wat erin zit. Gelukkig zien we dat er véél mogelijk is en dat dit vaak haalbaar is. Dat is geweldig! Van daaruit neemt de energie toe en kun je ook je activiteiten weer gaan uitbouwen tot een grens waarbij dat mogelijk is en je (redelijk/acceptabel) klachtenvrij kunt leven. Ik hoor vaak dat Fibromyalgie later geen of een erg kleine rol in het leven van zo iemand speelt, waar het eerst een zwaar beperkende factor was, die ervoor zorgde dat de persoon geen vreugde meer kende en niet durfde te denken in vooruitzichten of toekomst. Dus eerst terug in the box, dan out of the box….

Chronisch…?

Mijn mening over Fibromyalgie en in hoeverre dit tussen de oren zit en er verder herstel mogelijk is, is dan ook dat het wellicht altijd je zwakke plek kan blijven, die weer op kan gaan spelen als je opnieuw (ernstig) uit balans raakt, maar dat het zeker geen overheersende en beperkende rol meer hoeft te spelen in iemands leven. Doch beloftes doe ik daarover niet, aangezien het afhankelijk is van vele factoren, zoals hoe ernstig de ziekte zich bij iemand openbaart, iemands inzet en karakter, mogelijkheden, steun van de omgeving en andere omgevingsinvloeden etc. Ik kan alleen spreken voor de cliënten die in mijn praktijk zijn geweest, die toch ook in ernstige mate hieraan hebben geleden en hier allemaal met deze aanpak en insteek dermate van zijn hersteld dat ze niet meer terug hebben hoeven te keren in mijn praktijk, ook geen continue reguliere hulp of medicatie nodig hebben om van hun leven te kunnen genieten en probleemloos alle dingen te kunnen doen die voor hun leven bepalend en belangrijk zijn. Dáárvoor, ben ik immens dankbaar. Het maakt ook mijn leven heel veel rijker.

Wil jij meer weten over de mogelijkheden die Challenge&Care te bieden heeft voor mensen met Fibromyalgie? Kijk dan op deze site o.a. op de pagina Fibromyalgie en/of neem vrijblijvend contact op.

Like, Follow & Share ons op Facebook en Linked-in als je denkt dat deze informatie ook voor iemand anders interessant en belangrijk kan zijn. Dank.

Bianca