Challenge&Care Coacht bij Topsport Limburg

Challenge&Care maakt reeds een aantal jaren deel uit van het team geselecteerde NGS-erkende sportmasseurs dat samen werkt met Topsport Limburg. Challenge&Care ondersteunt de topsporters uit Limburg (maar ook in andere provincies) met sponsorcontracten voor gepaste sportzorg.

Challenge&Care is daarnaast ook als Coach aangesloten bij de Coach Academie van Topsport Limburg en kan u als Topsporter  ook in die hoedanigheid bijstaan. De Coach Academie brengt trainers en coaches uit verschillende sporten en disciplines bij elkaar om via deze kruisbestuiving van elkaar te leren.

Challenge&Care biedt naast het begeleiden van Topsporters eveneens Business, Personal en Vitaliteitscoaching aan, is aangesloten bij de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) en heeft deelgenomen aan het ECO-coaching concept.

ECO-Coachen is een nieuw concept dat continue in ontwikkeling is en gebaseerd is op de principes Vinden-Binden-Scoren. Een ECO-coach laat elke persoon zijn/haar talent, kracht en energie bij zichzelf ontdekken (Vinden), brengt deze samen (Binden) en zet verlies om in winst (Scoren).

Het doel van ECO-Coachen is om het zelfsturende vermogen van mensen, teams en organisaties te ontwikkelen. ECO-Coachen is uniek en maakt gebruik van wat er al is, waarbij de zelf gestelde doelen van zowel de individuele persoon als het team centraal staan.

ECO-Coachen helpt personen bij de fysieke en mentale zelfbewustwording en het ontwikkelen van hun persoonlijkheid, wat zorgt voor zelfsturende personen die inzetten op hun eigen kracht.

Kijk voor meer informatie op onze site of neem vrijblijvend contact op.