Challenge&Care bereidt zich voor op heropening
Volgens de richtlijnen van het RIVM, kunnen contactberoepen tot en met 19 mei aanstaande niet uitgevoerd worden. Derhalve is onze praktijk dan ook tot die datum als vanzelfsprekend gesloten. Desalniettemin kunnen wij u het blijde nieuws mededelen dat er positieve berichtgeving is dat er binnen afzienbare tijd ruimte zal zijn voor een heropening onder strikte voorwaarden van het RIVM en onze branche organisaties. Wij informeren u nader.

Concept leidraad RIVM

Vele klanten hebben al geïnformeerd of zij welkom zijn of stellen de vraag wanneer dat anders wel weer mogelijk is. De vraag en behoefte blijft natuurlijk onveranderd aanwezig. Maar helaas konden wij daar tot dusver geen gehoor aan geven, om ieders veiligheid te waarborgen en ons te conformeren aan de voorgeschreven voorwaarden en eisen van het kabinet, hoe moeilijk dat ook is.

Afgelopen week ontvingen wij gelukkig toch het goede nieuws dat er schot in de zaak zit. Ondertussen hebben we van onze brancheorganisatie een concept leidraad in ontvangst genomen met richtlijnen, welke op dit moment ter goedkeuring c.q. aanvulling en/of verbetering bij het RIVM ligt. Zodra deze leidraad definitief is goedgekeurd en we groen licht krijgen, kunnen we op deze basis onze praktijk (deels) heropenen.

Voorbereidingen

Daarop anticiperend volgden wij afgelopen week een training over deze nieuwe concept leidraad om ons terdege voor te bereiden op deze lang verwachte heropening en hebben wij tevens al de nodige andere voorbereidingen getroffen.

Waarom nu pas?

Fysiotherapeuten, Tandartsen en sommige andere medische contactberoepen hebben ondertussen hun werkzaamheden al hervat aan de hand van speciale ooronaprotocollen, maar ook dat is slechts onder strenge restricties en met de nodige beperkingen het geval. Deze, door het kabinet gekozen aanpak, wordt door onze brancheorganisaties totaal niet begrepen, aangezien wij vaak aan dezelfde klachten werken. Het een en ander heeft te maken met een gefaseerde vrijgeving door het kabinet, alsook de indeling van beroepen en de ingeschatte noodzaak van de zorg. Wij kunnen ons voorstellen dat u hierover in bepaalde gevallen teleurgesteld bent, maar vertrouwen op de besluiten van de deskundigen die dit proces kunnen overzien en monitoren en passen ons dienovereenkomstig aan. Wij kunnen helaas niet meer voor u betekenen, totdat wij daar officieel toestemming voor krijgen en vertrouwen erop dat de juiste inschattingen gemaakt worden ten aanzien van de te leveren zorg, daarmee gepaard gaande risico’s en gestelde prioriteiten.

Gefaseerde heropening

Ook voor ons beroep zal er echter binnen afzienbare tijd een richtlijn komen voor een gefaseerde, voorzichtige heropening en hervatting van werkzaamheden. Wij zullen ons hier uiteraard aan conformeren en u hierover al snel nader informeren.  Zoals het er nu uitziet, kunnen we onder het nieuwe “1,5 m-beleid” per 20 of 27 mei aanstaande starten, onder de nieuwe voorwaarden. Dit zal dan in eerste instantie met gezonde mensen zijn, die niet onder één van de de risico- en kwetsbare groepen vallen. Pas als meer informatie bekend is over het Covid-19 virus en hoe dit zich in onze beroepsgroep gedraagt met de consequenties daarvan, kan er een gefaseerde doorstart gemaakt worden naar andere groepen mensen. Daarvoor hebben wij veel begrip. Per slot van rekening willen wij zorg leveren en de gezondheid van onze cliënten voorop stellen, in plaats van grotere problemen creëren en risico’s lopen.

Nieuwe informatie

Wij volgen de richtlijnen en berichtgeving van het RIVM en de diverse brancheorganisaties waar wij bij zijn aangesloten op dit gebied nauwgezet en informeren u uiteraard nader bij nieuwe informatie.

Vertrouwend op uw begrip en u hiermee vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij met vriendelijke, hoopvolle en gezonde groet,

 

Challenge&Care