Lock-down

Een afspraak maken tijdens de lock-down periode…

We baseren ons bij onze werkwijze op de richtlijnen zoals deze door het Kabinet zijn verstrekt en de leidraad die voor onze gehele beroepsgroep is afgegeven en door de diverse brancheorganisaties, waarbij wij zijn aangesloten, aan ons is verstrekt. Wij zijn dankbaar voor deze goede ondersteuning en uniforme richtlijn om de situatie in Nederland en de zorg weer in goede banen te leiden.

Nog even geduld voor massages als gevolg van lock-down

Als gevolg van de op 23 februari 2021 door ons Kabinet verruimde lock-down, kunnen wij vanaf 3 maart 2021 weer massages aanbieden. Ben je een nieuwe klant? Maak dan eerst een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ben je een bestaande klant? Boek dan je afspraak via de afsprakenwizard op onze site!

Overige dienstverlening online of telefonisch

Voor al onze andere dienstverlening geldt, dat we deze voor zover mogelijk zoveel mogelijk online of telefonisch inplannen tot in ieder geval 10 februari aanstaande. Ook onze praktijkruimte is coronaproof ingericht, maar we proberen conform het verzoek van het Kabinet, het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken. Als dit onverhoopt echt onmogelijk is, dan hanteren we de volgende werkwijze:

In eerste instantie maken we op dit moment echter nog alleen afspraken met mensen waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Voor de mensen die onder de risicogroepen, zoals gedefinieerd door de RIVM, vallen gelden per 1 juli 2020 bijzondere maatregelen, waarbij alle risico’s tot het absolute minimum beperkt worden. Je kunt derhalve slechts onder strikte voorwaarden een afspraak maken als je behoort tot de groep kwetsbare mensen, zoals deze door hen is gespecificeerd en door onze Beroepsorganisatie in samenwerking met diverse organisaties, waaronder het RIVM en een Infectiepreventiedeskundige op het gebied van Covid-19 is aangevuld.

Om te bepalen of je in één van deze groepen valt, doen wij een gezondheidscheck / telefonische triage vooraf met je Op basis van dit ingevulde digitale formulier / gesprek kan een afspraak gemaakt worden. Indien je in één van de hieronder omschreven risicogroepen valt, kun je een afspraak inplannen indien je vooraf goedkeuring hebt ontvangen van je behandelend Arts of Verpleegkundige en je daarvoor zelf tevens een toestemmingsverklaring afgeeft.

Mocht je na de gemaakte afspraak toch (lichte) klachten krijgen dan verzoeken wij je de afspraak te annuleren.

Op basis van een gezondheidscheck die wij met je doorlopen, bepalen wij of je behandeld of gemasseerd kunt worden.

Voor alle cliënten geldt: Je kunt geen afspraak maken als je één van de onderstaande vragen met JA beantwoord.

1. Heb je (de afgelopen 24 uur of) op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Je kunt pas op de afspraak verschijnen als elke bovenstaande vraag met NEE wordt beantwoord.

Pas nadat je 24 uur klachtenvrij bent kun je weer een afspraak maken bij ons.

Mocht je je niet prettig voelen om de gemaakte dan wel bestaande afspraak na te komen, dan hebben wij er uiteraard onder de gegeven omstandigheden alle begrip voor.

 

Daarnaast hebben wij in de praktijk aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van hygiëne.

Aanvullende maatregelen in onze praktijk

Wat vragen we van je?

 • Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes;
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen;
 • Kom alleen, het aantal personen in de praktijk houden wij graag beperkt;
 • Bij binnenkomst was je op de daarvoor aangewezen plaats de handen (of gebruikt de handalcohol);
 • Houd 1.5 meter afstand van andere cliënten;
 • Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met uw handen;
 • Houdt er rekening mee dat de toiletten tijdelijk gesloten zijn;
 • Neem geen eigen handdoeken mee;
 • Volg de mondkapjesplicht van het Kabinet op, tenzij dat omwille van gezondheidsredenen echt niet anders gaat. In dat geval ontvangen we graag een officiële verklaring;
 • Twijfel je over je gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch contact met ons op om te overleggen of uw afspraak kan doorgaan;
 • Betaling vindt bij voorkeur plaats via een pinbetaling (contactloos);
 • Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zullen wij uiteraard niet in rekening brengen;
 • Volg de instructies van de masseuse altijd op;
 • We hopen op je begrip dat als gevolg van deze situatie je afspraak wellicht later plaatsvindt dan je had gehoopt.
Onze voorzorg maatregelen:
 • Tot en met 2 maart 2021 geven wij geen massages;
 • De masseur heeft geen ziekteverschijnselen;
 • Wij geven geen hand bij binnenkomst;
 • We dragen mondkapjes en handschoenen bij het masseren en indien we de 1,5m overschrijden;
 • Na iedere cliënt reinigen en/of desinfecteren we alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar je bent geweest;
 • We ventileren en/ of luchten de behandelkamer;
 • Bij alle overige afspraken maken we gebruik van preventieschermen;
 • We plannen meer tijd voor de afspraken om alle voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.

Wij kijken wij er natuurlijk enorm naar uit om je weer van dienst te zijn zoals je dat van ons gewend bent.

Voor alle duidelijkheid:

Je behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM (en nader gespecificeerd door onze gespecialiseerde Beroepsvereniging), als je:

1. 70 jaar en ouder bent;
2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) bent en in één van de onderliggende categorieën valt:

 • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daarvan zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn;
 • Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog;
 • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties;
 • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie;
 • Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan;
 • Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben;
 • Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen;
 • Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling, die in behandeling zijn of in de palliatieve of terminale fase verkeren, waardoor hun weerstand ernstig verzwakt is;
 • Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts;
 • Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2;
 • Mensen met ernstige leverziekte;
 • Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

Je hebt namelijk een grotere kans om ernstig ziek te worden als je besmet wordt met het nieuwe coronavirus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is. Wij nemen daarin als vanzelfsprekend onze verantwoordelijkheid en nemen geen enkel risico. 

Wees extra voorzichtig. Als je in de bovenstaande risicogroep valt en toch een afspraak wilt maken, gaan wij na je toestemmingsverklaring en goedkeuring van je Arts of Verpleegkundige met je in gesprek over of deze risico’s de behandeling/massage waard zijn. 

Onze alternatieven:

Zoals aangegeven, houden wij de richtlijn aan, die het Kabinet daarvoor verstrekt, namelijk dat alle afspraken momenteel zoveel mogelijk online (of telefonisch) blijven plaats vinden, totdat er weer meer ruimte is hiervoor. Dit om onnodig reizen en contact vooralsnog zoveel mogelijk te beperken.

Om je toch optimaal van dienst te kunnen zijn in deze moeilijke en uitzonderlijke periode, bieden wij diverse mooie trajecten aan, waarmee je met onze support zelf aan je gezondheid kunt werken. Onderschat zeker niet de resultaten daarvan. Velen gingen je voor….en met succes!

Kies hier jouw traject.

Gun het jezelf! Jij bent de allerbelangrijkste persoon in je leven.

We informeren je uiteraard nader over de verdere ontwikkelingen en mogelijkheden.

Wij wensen je een goede gezondheid en veel geluk toe!

Met hartelijke groet,

Challenge&Care

 

Datum: 23 februari 2021

Bronnen: RIVM, RIAS, NGS, Netwerk Massage bij Kanker, RBCZ (CAM-Sector breed, leidraad infectiepreventie Covid-19)